Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /usr/local/hosting/home/gymun.cz/web/www/studentskyweb/wp-settings.php on line 512

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /usr/local/hosting/home/gymun.cz/web/www/studentskyweb/wp-settings.php on line 527

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /usr/local/hosting/home/gymun.cz/web/www/studentskyweb/wp-settings.php on line 534

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /usr/local/hosting/home/gymun.cz/web/www/studentskyweb/wp-settings.php on line 570

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /usr/local/hosting/home/gymun.cz/web/www/studentskyweb/wp-includes/cache.php on line 103

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /usr/local/hosting/home/gymun.cz/web/www/studentskyweb/wp-includes/query.php on line 61

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /usr/local/hosting/home/gymun.cz/web/www/studentskyweb/wp-includes/theme.php on line 1109
Studentský web - Gymnázium Uničov

Zápis z řádné schůze parlamentu konané dne 20.10.2014

Přítomno: 21 zastupitelů z celkového počtu 34 zastupitelů (viz prezenční listina).

1. Představení výsledků dotazníků

Členům parlamentu byly představeny výsledky anonymního dotazníku, který se týkal budoucích aktivit, na které by se chtěli v tomto roce zaměřit. Členové parlamentu mohli volit více odpovědí.

2. Školní galerie

Byl vznesen komentář Martiny Jamborové a Dominiky Šmoldasové o nezávislosti nové galerie na školním parlamentu. Pan profesor Chmelík dodal, že galerie vznikla v rámci aktivit SPGU. Hlavní organizátorky Dominika Šmoldasová a Františka Orságová přednesly nový název galerie Upside Down. Organizátorky galerie plánují výstavu kreseb žáků ve školních sešitech.

3. Maškarní den

Pro další maškarní den, který se bude konat v pátek 7. listopadu, bylo zvoleno téma sluneční brýle. Soutěž o žolíky pomocí hlasování na facebooku bude trvat do 18.11.2014 do 8:00. Plakáty k maškarním dnům tvoří Martina Jamborová a Lucie Suchá.

4. Topení ve škole

Ředitel školy Mgr. Roman Riedl informoval členy parlamentu o nové topné sezóně po zateplení budovy a výměně oken. Pověřil zástupce parlamentu, aby informovali své spolužáky o možných minimálních teplotách ve třídách (20°) a na chodbách (15°) a úsporných opatřeních - zavírání dveří u tříd a způsobu větrání apod.

5. Místopředsedové SPGU

Předsedkyně SPGU oznámila jména nových místopředsedů – za nižší gymnázium Štěpán Červený (kvarta), za vyšší Veronika Vojáčková (2.A).

6. Výlet členů SPGU

Koordinátor SPGU Radim Chmelík informoval o konání výletu pro nejaktivnější členy parlamentu v minulém školním roce. Jedná se návštěvu americké ambasády a Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Praze, která se uskuteční 15. prosince. Koordinátorem a bývalou předsedkyní byli vybráni tito studenti: Antes, Salaj, Cinegr, Suchá, Šmoldasová, Trávníčková, Červený, Vojáčková, Jamborová, Tejkalová, Šlosarová, Škoda, Šenková, Boichenko, Urbášková, Galdová.

7. Besedy k primární prevenci

Během listopadu či prosince se uskuteční již tradiční interaktivní besedy na téma kybešikany a závislostí pro nové žáky primy a 1.A. Besedy povedou stejné týmy jako minulý školní rok. Zároveň se na únor chystají nové besedy pro celé gymnázium k tématu netolismu – závislostního chování na elektronických mediích.

Zapsala: Veronika Vojáčková

Doplnili: Anna Trávníčková, Radim Chmelík

Kategorie: Nezařazené

Zápis z řádné schůze SPGU konané dne 16.9.2014

Přítomno: 27 zastupitelů z celkového počtu 36 zastupitelů (viz prezenční listina).

1. Hodnocení činnosti SPGU
Koordinátor SPGU Radim Chmelík zhodnotil na základě dotazníkového šetření činnost SPGU ve školním roce 2013/2014. Dotazníky vyplňovali na konci školního roku členové parlamentu, tři náhodně vybraní studenti z každé třídy a učitelé. Výsledky šetření jsou k dispozici u koordinátora.

2. Dotazník pro nové členy SPGU
Nově zvolení členové SPGU vyplňovali dotazník zjišťující jejich motivaci pro práci v parlamentu. Otázka zněla: Čeho bych chtěl/a dosáhnout prostřednictvím členství ve studentském parlamentu? Výsledky budou prezentovány na příští schůzi.

3. Představení dokumentů SPGU
Koordinátor seznámil členy parlamentu s jeho dokumenty (zejména Statut parlamentu, harmonogram činnosti), které jsou k dispozici na: http://gymun.cz/informace-o-skole/rady-skoly/7-studentsky-parlament

4. Srdíčkové dny
Tradičně se naše škola účastní sbírkové akce Srdíčkové dny v týdnu od 22. do 26. září. Již bylo vytvořeno šest dvojic studentů z vyššího gymnázia, které se ujmou prodeje magnetek, přívěšků a klipů. Výtěžek je věnován na nákup zdravotních pomůcek pro nemocné děti.

5. Návštěva P-centra pro studenty vyššího gymnázia
Návštěva P-centra, která se měla uskutečnit již minulý rok, proběhne 29. září. Maximálně 36 zájemců z vyššího gymnázia se zúčastní besedy s bývalým uživatelem drog a interaktivního divadelního představení na téma prevence drogové závislosti. K dispozici je šest volných míst, ta byla přednostně nabídnuta 1.A a kvintě. Cena celého programu činí cca 120 Kč na osobu.

6. Akce k výrobě gumových náramků
Dosavadní předsedkyně SPGU Kateřina Galdová tlumočila návrh profesora Langera na uspořádání akce zaměřené na výrobu populárních gumových náramků. Na tuto akci by mohli být pozváni i žáci základních škol. Na další schůzi SPGU a na pedagogické radě by se měla projednat realizace této akce – zda ji uskutečnit v rámci dne otevřených dveří, či samostatně apod.

7. Výlet pro nejaktivnější členy SPGU

V nejbližší době by se měl uskutečnit výlet pro nejaktivnější členy SPGU v minulém školním roce. Momentálně se vyjednává návštěva americké ambasády a Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Praze.

8. Majáles

Profesorka Světlana Kropáčová předala zastupitelům seznamy jejich tříd, kde mají studenti vyjádřit svůj názor na pokračování Majálesu v letošním školním roce a zaznamenat případné návrh témat.

9. Volba nového předsedy/nové předsedkyně SPGU

Kandidaturu na předsedkyni SPGU přijaly dvě studentky 2.A – Veronika Vojáčková a Martina Jamborová. Dosavadní předsedkyně Kateřina Galdová přímo na schůzi vyzvala ke kandidatuře ještě studentku kvarty Aničku Trávníčkovou. Kandidátky se následně krátce představily a nastínily svoji vizi dalšího fungování SPGU. Následovalo tajné hlasování s tímto výsledkem: Bylo odevzdáno celkem 24 platných hlasů. Tři zastupitelé se zdrželi hlasování. Veronika Vojáčková získala 3 hlasy, Martina Jamborová 5 hlasů a Anička Trávníčková 16 hlasů. Gratulujeme Aničce Trávníčkové ke zvolení předsedkyní SPGU. Její první úkol bude spočívat ve výběru svých místopředsedů – jednoho z nižšího, jednoho z vyššího gymnázia.

Zapsal: Radim Chmelík, koordinátor SPGU

Kategorie: Nezařazené

Zápis z řádné schůze SPGU konané dne 10. 4. 2014

Přítomni: 23 zastupitelů z celkového počtu 36 zastupitelů (viz prezenční listina).

1. Sponzorský dar
Paní profesorka Kropáčová, která má na starost organizaci Majálesu, oznámila zastupitelům změnu v systému proplácení materiálů a jiných výdajů, které třídy použijí při přípravě kostýmů na Majáles. Nově teď třídy můžou nosit účtenky (nebo si je schovávat) a výdaje se jim proplatí v případě, že ze sponzorských darů něco zůstane. Platí to i pro třídy, které neobstarají žádný sponzorský dar (který činí 500,- na třídu).

2. Maškarní dny
Po dlouhé debatě o tom, jak zvýšit popularitu a účast na maškarních dnech, přišli zastupitelé společnými nápady na následující myšlenku: v průběhu každého maškarního dne se studenti v kostýmech nechají vyfotit určeným fotografem společně v rámci jejich třídy. Fotky poté poputují na studentský facebook, kde budou mít všichni možnost hlasovat svým likem po dobu několika dní. Třída (její foto) s nejvíce liky vyhrává. Hlavním kritériem výhry by měl být co nejvyšší počet žáků třídy v maškarním oblečení a po té i nápaditost převleků. A co je ta výhra? Návrh, který se jevil jako nejatraktivnější, byl hromadný žolík na zkoušení v jedné hodině, na které se vítězná třída společně domluví. Zastupitelé mají za úkol zjistit názor své třídy a o návrhu se bude hlasovat na příští schůzi SPGU, následně i pedagogická rada.

3. Grill-party
Připomínáme sběr papíru - každou středu o velké, učebna 48! Pro větší motivaci je potřeba připomenout i odměnu pro třídu, která papíru donese nejvíce: den výletu navíc. Pro všechny ale platí, že výsledky svojí snahy zakusíte na Grill-party a nebudete litovat. V duchu užívání si party bychom ještě rádi apelovali na všechny, kteří mají kontakt na nějakou mladou a nadějnou skupinu, aby se ozvali, neboť zrovna takovou muziku hledáme. Pokud papír nenosíte, ale skladujete doma, kontejner na sběr papíru bude ke škole přistaven jako minulý rok. Termín se včas oznámí.

4. Výlet za odměnu
Tak jako minulý rok v září, i tento rok parlament plánuje výlet pro svoje nejaktivnější členy. Mezi návrhy, kam jet, byla zmíněna Americká ambasáda či Poslanecká sněmovna.

5. The Gymun Times
Vyšlo nové číslo našeho školního časopisu. Přečíst si ho můžete na FB studentském webu. Nenechte si jej ujít. Děkujeme všem přispěvatelům a především šéfredaktorce Gábině Šenkové z 3.A a zároveň vyzýváme další zájemce o spolupráci na časopise, ať se hlásí u Gábiny.

6. P-centrum
Pan profesor Chmelík oznámil, že se letošní výjezd do P-centra pro vyšší gymnázium ruší, a to z důvodu vytíženosti centra, které nemělo v tomto školním roce bohužel čas uspořádat improvizované divadlo a zároveň besedu s ex-userem v jeden den, což byl požadavek našeho gymnázia, protože jinak by se muselo jen ve dva různé dny. Nemusí ale nikdo zoufat, tato akce proběhne v příštím školním roce.

7. Hodnocení Dne učitelů
Tento den byl zástupci hodnocen vesměs kladně. Je jasné, že se nemohlo vyhovět všem zájemcům, ale všechny stížnosti byly vysvětleny. Přednost se vždy dává nejstarším ročníkům a poté těm nejmladším, kteří mohou vyučovat pouze vlastní, nebo v případě sekundánů o rok mladší třídu. Akce se bude příští rok opakovat.

Zapsala: Diana Urbášková

Doplnili: Kateřina Galdová, Radim Chmelík

Kategorie: Nezařazené

Zápis z řádné schůze SPGU konané dne 13.3.2014

Přítomni: 27 zastupitelů z celkového počtu 36 zastupitelů (viz prezenční listina).

1.       Předávání triček I love Gymun
Všem zájemcům, především primánům a prvákům, byla předána trika I Love GYMUN. Hlavní příležitostí k využití triček bude grill párty na konci školního roku.

2.       Harmonogram Dne učitelů
Tento harmonogram byl předán zástupcům jednotlivých tříd. Tento den byl naplánován na pátek 28. března. Nedostalo se bohužel na všechny ‚učitele’, protože přednost byla dána maturantům, pro které je tohle poslední příležitost zkusit si roli kantora. Připomínáme studentům, kteří budou vyučovat, aby se zavčas domluvili s příslušným pedagogem na tématu a formě výuky.

3.       Téma dubnového maškarního dne
Mezi navrhovanými vyhrálo s 20 hlasy téma Hippies - květiny. Maškarní den proběhne v pátek 4. dubna.  Mezi dalšími návrhy byly: Crazy hair, Trikolora, župany.

4.       Majáles
Od paní profesorky jsme dostali pár dodatků a připomínek k letošnímu Majálesu -

1.       vystoupení by mělo trvat nejdéle 5 minut.

2.       Každá třída si připraví komentář ke svým kostýmům, který jim odprezentuje bud’  komentátoři z jednotlivých tříd, nebo připravené komentáře předají moderátorovi Majálesu J. Dorušákovi (VI), který jim komentář přečte

3.       Pokud třída bude chtít proplatit paragony za věci, které nakoupili na přípravu kostýmů (lepidlo, papíry…)na Májales, musí sehnat sponzorský dar nebo vybrat ve třídě minimálně 500 Kč a odevzdat je Mgr. S. Kropáčové,

4.        Králem Majálesu byl zvolen Martin Mikulík, vedoucí majetkoprávního odboru na Městském úřadě v Uničově, volba královny bude tajné a vybírat se bude mezi studentkami třetích nebo druhých ročníků. Vybírat bude porota složená z učitelů, která je ovšem taky tajná.  Jméno královny se dozvíte až v den Majálesu.

5.       Lyra kodex
Studenti si odhlasovali úpravu v Kodexu Lyry v počtu 26 hlasů pro (1 hlasující se zdržel).
Shodli se na rozdělení hlasů při schvalování jednotlivých scének mezi třídní učitele oktávy a 4.A (každý má 1) a předsedu parlamentu, který bude mít taky 1 hlas, tak, aby mohla vzniknout většina.  Scénář Lyry a hotová videa musí maturanti odevzdat ke kontrole nejpozději týden před konáním lyry, aby nedošlo k rušení a změnám programu den před Lyrou.

6.       Mladá kamera
Hledají se hostesky a dobrovolníci na tuto akci. Hlásit se můžete u pana profesora Langera, který vám také poskytne potřebné informace.

7.       Projekt a beseda Láska beze strachu (LABESTRA)
Projekt, který informuje studenty o reprodukčním zdraví a který na naší škole probíhal v minulých letech, jsme pro nedostatek zájmu ze strany studentů zrušili (25 pro, 2 se zdrželi).

8.       Beseda kyberšikana, drogová závislost
Besedy na téma kyberšikana a drogová závislost pod vedením týmů SPGU jsou určené pro první ročníky a primu a proběhnou v druhé polovině března.
V jednání je také uspořádání besedy ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci k tématu internet-svoboda-autorská práva.

9.       Možnost doučováni žáků ZŠ
Pokud byste chtěli doučovat žáky na základních školách, pedagogická poradna nabízí doučování žáků ZŠ v Uničově především cizích jazyků a matematiky, dokonce i za menší finanční odměnu. Nabídka je určena především studentům vyššího gymnázia. Ptát se a hlásit se můžete u pana Chmelíka.

Kategorie: Nezařazené

Zápis z řádné schůze SPGU konané dne 13.2. 2014

Přítomni: 19 zastupitelů z celkového počtu 36 zastupitelů (viz prezenční listina).

1.     Páteční maškarní den
Studentům byl připomenut pateční maškarní den Filmové masky. Kvůli nemoci J. Šlosarové(2.A)  maškarní den fotila Lucie Polášková(1.A).

2.       P-centrum
Na besedu do P-centra se přihlásilo 28 lidí, ale zbývá ještě několik volných míst. Zájemci, hlaste se u pana Chmelíka.

3.       Trička „I love gymun”
Trika naší školy si objednalo 50 lidí, cena se tedy bude pohybovat okolo 200Kč.

4.       Adopce na dálku
Tak jako každý rok se vybírají peníze na naši adoptovanou holčičku z Haiti, 22 Kč na žáka. Navíc si studenti odhlasovali jednomyslně, aby na adopci přispívali i učitelé.

5.       Den učitelů
Zástupcům byly rozdány rozvrhy, do kterých se budou studenti zapisovat k předmětům, které chtějí učit. Den učitelů proběhne 28.3.

6.       Výtvarná soutěž
Blíží se finále, na internetu budou uveřejněny obrázky a všichni pomocí lajků můžou rozhodnout o vítězi.  Obrázek s nejvíce lajky vyhrává.

7.       Dětské domovy
Oblečení, které  vybraly studentky M. Hloupá (4.A) a N. Tejkalová (2.A) se  odeslaly do dětských domovů.

8.       Sbírání vršků
Studentům bylo připomenuto sbírání vršků pro Jana Suchého. Krabice na vršky je umístěna naproti učebně č. 7 na staré budově.

9.       Majáles
Téma letošního Majálesu je Netradiční módní show. Každá třída si zvolí materiál, ze kterého budou tvořit svoje kostýmy. Královna bude jedna ze studentek vyšších ročníků, král je stále v jednání.

Zapsala: Kateřina Galdová

Kategorie: Nezařazené

Jakub Plachý bude portrétovat studenty uničovského gymnázia

Vernisáž: v pátek 24. 1. 2014 od 17.00 v Galerii Dobrý den na Gymnáziu Uničov

Jakub Plachý – Práce na zdi

Jakubova kresba je osvěžující a působí jakoby lehce, přestože je za ní schovaná tvrdá práce a konfrontace s klasickým přístupem anatomické studijní kresby, vůči níž se Jakub v podstatě vymezuje. Ne nijak schválně - prostě to dělá podle sebe. Doufám, že jeho výstava inspiruje všechny, co se kreslit bojí a že znejistí ty, kteří chápou kresbu jako překreslenou skutečnost. Dobrá kresba může být i zcela neskutečná.

Jakub Plachý se na své výstavě na školní chodbě gymnázia rozhodl věnovat kreslení portrétů studentů. Vyzval je, aby mu poslali svoje fotky, podle kterých je nakreslí na zeď. Je to nastavení zrcadla. Pro portétované odraz sebe sama na zdech míst, kudy denně několikrát prochází, pro Jakuba odraz vlastní tvorby. Společně vzniká diskuze na povedenost kresby. Výzva je to pro obě skupiny.

Paradoxní je, že lidé, jejichž práce může působit odvážně, čerstvě a uvolněně, bývají často porovnáváni s těmi, kteří to dělají klasicky, technicky, bez invence. Díky za lidi jako je Jakub Plachý. Jsou příkladem, že cesta není jen jedna. Že jich je nekonečno. Přesněji tolik, kolik si jich nakreslíme.

BIO
Ročník 89, vystudoval Gymnázium v Náchodě, pokračoval na Karlově Univerzitě, kde své studium nedokončil, rok strávil na pražské Hellichovce, obor knižní grafika. O roku 2012 studuje na UMPRUM v Praze v Ateliéru ilustrace a grafiky pod vedením Juraje Horvátha. Intenzivně se věnuje ilustraci, grafice a komiksu. S Magdou Rútovou založil skupinu Bad Portraits, která se soustředí na portrétování lidí. Vydává sám pro sebe ve vlastním nakladatelství JAKUBSSON PRESS. Pracoval mimojiné jako barman, roznášeč pizzy a pasáček ovcí.

Radim Lisa

Kategorie: články
Štítky: , , , , , ,

Zápis z mimořádné schůze SPGU konané dne 16.12. 2013

Přítomni: 25 zastupitelů z celkového počtu 36 zastupitelů (viz prezenční listina).

1. Změna výmalby chodeb
Hlavním bodem schůze bylo hlasování o sovičkách na našich chodbách. Objevily se názory, že sov je moc, jsou příliš velké, zejména ta u bufetu. První návrh byl pro zachování motivů sov, ale omezit jejich počet na zhruba 5 na celé nové budově a zmenšit je. Druhý návrh spočíval v úplném zrušení výmalby sov na nové budově. Pro první návrh hlasovalo 15 přítomných zastupitelů, 6 proti a 4 se zdrželi, tímto byl přijat.

2. Trička Gymnázia Uničov
Někteří studenti (zejména z primy) projevili zájem o trička „I love GYMUN”. Zastupitelé tedy dostali za úkol zjistit, jestli by o ně stál kdokoliv z jejich třídy. Netýká se to jen primánů či prváků, mohou jej dokoupit i starší studenti a učitelé. Trička budou stejná jako minulý rok, dámské/pánské provedení, černé nebo bílé. Cena bude dána počtem objednaných kusů - čím více tím budou levnější. Mohla by se pohybovat okolo 200 Kč. Na lednové schůzi dostanou zastupitelé seznamy své třídy, aby mohli zapsat závazný počet zájemců o tato trička.

3. The Gymun Times
Po dohodě s vedením časopisu (Tetyana Boychenko, Gábina Šenková) bylo dohodnuto, že nový školní časopis bude vycházet pouze v elektronické formě kvůli nedostatečnému zájmu studentů o jeho tištěnou formu.

Zapsala: Diana Urbášková

Doplnili: Kateřina Galdová, Radim Chmelík

Kategorie: Nezařazené