Základní informace

Program: Comenius 2010 – 2012

Projekt: HRANÍM K POROZUMĚNÍ neboli THROUGH ACTING TO UNDERSTANDING (zkratka TATU)

Období realizace projektu: 1. 8. 2010 – 31. 7. 2012

Cíl: Rozvíjení porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských zemí, pomáhat jim osvojit si základní životní dovednosti nezbytné pro jejich osobní rozvoj, pro jejich budoucí zaměstnání a pro aktivní účast v evropských záležitostech.

Záměr: Mapování kulturních a rodinných rituálů celkem v 6 zemích Evropy. Pomocí divadelních a jiných prostředků, tedy hlavně hravou a nápaditou formou, se mají účastníci projektu seznamovat s tím, jak rituály kulturního a rodinného zaměření probíhají v jejich zemi.

Koordinátor projektu: Goethegymnasium, Hildesheim, Německo

Popis projektu: Hraní divadla je činností, která samozřejmě umožňuje komunikaci a interakci, a to jak na jevišti, tak mimo něj. Prostřednictvím výměny nápadů a zkušeností všech účastníků projektu ve fázi plánování projektu, následně předvedením výsledků před mezinárodním publikem a také prostřednictvím těsné spolupráce na společných seminářích během mobilit dojde zcela přirozenou cestou k rozvoji vzájemné komunikace, interakce a k prohloubení vzájemného porozumění. Tato myšlenka stála u zrodu názvu našeho projektu „Hraním k porozumění“ (ve zkratce TATU). Jsme totiž přesvědčeni, že společné dramatické zkušenosti a jejich výsledky zapůsobí na všechny účastníky jako jakési tetování. Studenti budou muset získávat a shromažďovat informace o partnerských zemích, aby mohli pochopit a předvést své krátké divadelní hry s tématikou rodinných rituálů nebo etnických a kulturních předsudků. Již během první mobility, kde budou předvedeny některé z her, jistě dojde k zajímavým a plodným diskuzím. Podobný efekt se očekává ve druhé fázi projektu, kdy je pro dramatická vystoupení ostatních partnerských škol stanoveno téma „zlozvyky“. V polovině projektu přinesou výrazný multikulturní efekt společné workshopy, na nichž budou partneři ve smíšených skupinách debatovat a společně vytvářet vlastní dramatické techniky. Všichni společně věříme, že jsme vytvořili vzrušující projekt, který nabídne netradiční pohled do různých evropských kultur a přispěje ke zvýšení vzájemného porozumění.

Další informace k projektu jsou ke stažení zde.

Comments are closed.