Klíčové aktivity

1. ČÁST PROJEKTU 2010-2011: CULTURAL RITUALS  (KULTURNÍ TRADICE)

V září 2010 jsme vytvořili tým studentů, kteří se začali aktivně podílet na projektu. Vzhledem k počtu mobilit (24) jsme se rozhodli, že dáme šanci k bezplatnému vycestování a pobytu v zahraničí co největšímu počtu studentů. A proto jsme do všech tří zemí, kde se měla uskutečnit jednotlivá setkání, určili tři různé skupiny studentů.

Do prvního roku projektu zaměřeného na rodinné rituály a tradice jsme vybrali studenty a studentky sexty a septimy. Na pravidelných schůzkách jsme je seznamovali s programem, jednotlivými úkoly a především s novými webovými stránkami – MOODLE. Bylo třeba, aby všichni vytvořili své profily, zaregistrovali se na Moodlu a začali jeho prostřednictvím komunikovat se studenty z ostatních zemí. Hlavním tématem bylo samozřejmě vzájemné seznámení, ale současně probíhaly i debaty týkající se kulturních a rodinných tradic a rituálů. Postupně zpracovali prezentace školy, města, kraje i České republiky v angličtině a umístili je také na Moodle, aby byly všem přístupné. Dalším úkolem bylo vymyšlení loga celého projektu a návrh triček, která se měla stát prvním viditelným symbolem a pojítkem všech šesti zemí.

Zásadním krokem však bylo vymyšlení situace a následného scénáře charakterizující typickou českou tradici odehrávající se v rodině – co tedy jiného než pravé české Vánoce. Po těch skutečných jsme v lednu 2011 začali s nácvikem. A pojali jsme to opravdu se vším všudy. Napekli jsme perníčky, sehráli scénku s čertem a Mikulášem, studenti si zahráli na Štědrý večer se vším, co k němu patří (kapr + salát, cukroví, výzdoba, stromeček + dárky, koledy i televizní pohádka). Vše jsme samozřejmě nafotili a natočili a v podobě fotodokumentace a videa opět uložili nejen na Moodle, ale i na školní nástěnky, abychom o svých aktivitách informovali i ostatní.

Vyvrcholením veškerého úsilí pak byla návštěva Turecka v květnu 2011, kde studenti svůj Štědrý večer předvedli naostro v opravdovém městském divadle.

2. ČÁST PROJEKTU 2011-2012: BAD HABITS (ZLOZVYKY)

Pro druhý rok projektu bylo zvoleno téma – BAD HABITS. Každá země měla za úkol vybrat své typické zlozvyky a jejich obecný popis umístit na Moodle. Dále jsme při setkání v Paříži stanovili pořadí jednotlivých příběhů tak, aby každá země zpracovala i příběh další. Důvodem k tomu byla především snaha prohloubit komunikaci mezi studenty prostřednictvím Moodlu, protože si museli vzájemně vysvětlovat veškeré nejasnosti vyplývající z odlišného kulturního povědomí. Náš příběh na téma – typické české zlozvyky dostali rumunští studenti a my zase čekali na téma francouzské. Všechny situace tak měly být ztvárněny dvakrát – svými tvůrci i těmi, kterým připadly. Tento způsob sliboval mnoho veselých zážitků, což se nakonec při samotné realizaci potvrdilo.

Nejdříve tedy naši studenti zpracovali návrh několika typických českých zlozvyků a konkrétní situace pro jejich představení:

Hlavní scéna – v české hospůdce sedí učitel-důchodce s J.Jágrem a vzpomínají na své dávné známé, kteří si často ZÁVIDĚLI nebo se POMLOUVALI, dále jak studenti OPISOVALI při písemkách nebo jak se fanoušci PŘEDBÍHALI ve frontě na hokejový zápas. Jednotlivé situace se pak odehrávají za doprovodu hudby a vhodných zvuků (tlumený hovor a cinkání sklenic, ruch ulice, školní zvonek atd.).K lepší představě a dokreslení celé atmosféry jsme po zkušenostech z Turecka opět naplánovali i promítání obrázků na velké plátno umístěné na zadní stěně jeviště (obraz interiéru hospůdky, obchod s mobily, fronta na hokej před ČEZ arénou).

Francouzští studenti navrhli několik situací, z nichž jsme si vybrali scénku v autobuse, kde mladíci svým hlučným chováním ruší a pobuřují starší cestující, a jako druhou jsme přímo zdramatizovali nepovedenou oslavu sv.Valentýna, při níž se zamilovaný chlapec snaží vyznat ze svých citů dívce, která ovšem za mnohem důležitější považuje psaní SMS.

Comments are closed.