Základní informace

Program:  Comenius 2012 – 2014

Projekt: „VODA, CHLÉB A OLEJ – aneb Jak chutná Evropa“ (WATER, BREAD AND OIL… knowledges and tastes to live Europe)

Období realizace projektu:  1.9.2012 – 31.7.2014

Cíl: Rozvíjení porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských zemí, podporovat  je v procesu integrace se zahraničními studenty a jejich kulturou, motivovat k hlubšímu studiu cizích jazyků a pomáhat jim osvojit si základní životní dovednosti nezbytné pro jejich osobní rozvoj, budoucí zaměstnání a pro aktivní účast v evropských záležitostech.

Záměr:  Projekt je určitým druhem mezinárodního vzdělání, do něhož jsou zahrnuty pracovní skupiny studentů z různých zemí. Při vlastní i společné práci ve skupinách partneři hlouběji proniknou do odlišných kultur jednotlivých zemí. Formou prezentací se seznámí i s přírodním prostředím, vodními zdroji a jejich ochranou, šetrným zacházením s přírodním bohatstvím, významem zdravého životního stylu a stravovacími návyky.

Koordinátor projektu:  ITÁLIE  (Recanati) – SCSCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO „M.L.PATRIZI“

Popis projektu:  Téma „VODA, CHLÉB, OLEJ …“ představuje mezikulturní cestu z minulosti přes současnost do budoucnosti. Vybraní studenti musí nejdříve vytvořit své profily, fotografické prezentace své třídy, města a České republiky doplněné vhodným textem v angličtině. Vše se postupně bude ukládat na internetovou platformu „eTwinning“, která slouží jako společný komunikační systém pro všechny partnery. Dále představí typické zemědělské plodiny své země, jejich pěstování, zpracování a konečné využití. Dalším úkolem je sledovat postupný vývoj plodů dubu, a to od zimního stadia stromu přes jarní rozpuk, období květu a raných plodů až po hotové žaludy. Vše budou pravidelně fotografovat, aby nakonec vznikl podrobný záznam celého vývojového procesu. Úkolů je ovšem čeká mnohem více. Veškeré prezentace pak budou promítnuty na společných setkáních všech osmi zemí. Šestnáct studentů tak bude mít možnost postupně zdarma vycestovat na Kanárské ostrovy (Španělsko), do Finska, Skotska a na závěr na Sicílii (Itálie) a osobně se seznámit s ostatními partnery. Poznají přírodní krásy i kulturu těchto krajin, získají nové přátele a především si v praxi vyzkouší a prověří své jazykové schopnosti. A to je ten nejdůležitější cíl a smysl všech mezinárodních studentských projektů.

Projektu byl udělen certifikát Twinning Label.