Pracovní pozice:
třídní učitel 2.A
Telefon:
585 081 116

Předměty: Český jazyk, Dějepis

Kabinet: knihovna

Kontaktní formulář: