Projekt Barokní skvosty Olomouckého regionu, aneb „Oživlé baroko“

BarokoV roce 2006 si naše škola podala projekt s názvem Barokní skvosty Olomouckého regionu, aneb „Oživlé baroko“. Krajský úřad nám pomohl spolufinancovat firmu, která se zabývá zpracováním složitých formulářů. Naše úsilí se vyplatilo a projekt, financovaný z Evropského sociálního fondu a Ministerstva školství zařazený do Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů v rámci Modernizace školních vzdělávacích programů, byl schválen.
Získané finanční prostředky nám umožnily vybavit učebnu výtvarné výchovy počítačem s grafickým softwarem, fotoaparátem, kamerou, výtvarným materiálem a potřebnou literaturou. Technika nám pomohla realizovat náš záměr a přispěla k využití moderních přístupů v další výtvarné tvorbě.
Na začátku byla myšlenka netradičním způsobem seznámit žáky s barokními památkami našeho města. K moderním postupům patří především animace, což znamená produševnění nebo oživení. Je to forma práce, která aktivním způsobem seznamuje vnímatele s exponáty například v muzeích a galeriích. Děje se tak prostřednictvím animátora, pracovních listů a vlastní výtvarné činnosti. Tímto způsobem pracuje například Muzeum umění v Olomouci, s jehož lektorským studiem jsme na projektu spolupracovali.
Našimi exponáty byly barokní plastiky v Uničově, které patří k nejkrásnějším na Moravě. Morový sloup, kašny, sousoší sv. Jana Nepomuckého, mariánské sochy, kříže a Boží muka. Kvalitní umění, kterým bezesporu uničovské plastiky jsou, umí vtáhnout diváka svou energií, zaujmout námětem, technickým provedením i silou tvůrčí invence. Umožní divákovi setkat se s něčím zvláštním a vyjímečným co vyburcuje jeho pozornost. Zanechá tak ve vzpomínkách pocit svátečnosti. A zažít něco svátečního, co naruší monotónní běh každodennosti, to je jedno z velkých poselství umění. Dnešní svět nabízí mladým lidem spoustu otázek o smyslu života, víry a lásky. Umění nabízí šanci přesvědčit je, že stejné otázky řešili i lidé například v době barokní.
Na projektu jsme spolupracovali s Gymnáziem J. Opletala v Litovli, kde stejnými metodami mapovali památky svého města. Projekt byl ukončen v březnu 2008. Vytvořené praktické pracovní listy, kalendář, DVD atd. jsou k dispozici pro žáky ostatních škol i návštěvníky města.

Vlastní WWW projektu