Projekt PROŠ - programování do škol

poskytovatele-podpory

 

logopros

 

Identifikační údaje a anotace projektu PROŠ

Název projektu: PROŠ – programování do škol
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/03.0056
Předkladatel: UP Olomouc, Pedagogická fakulta, Katedra technické a informační výchovy
Vedoucí projektu: PhDr. Milan Klement, Ph.D.
Typ projektu: ESF – Operační Program – Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo OP: CZ.1.07
Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo výzvy: 01
Název výzvy: Olomoucký kraj - 1. kolo výzvy pro GP - oblast podpory 1.1
Prioritní osa: 7.1

PROŠ

Společný projekt Katedry technické a informační výchovy PdF UP v Olomouci a 6 partnerských gymnázií Olomouckého kraje je zaměřen na zvyšování kvality ve vzdělávání prostřednictvím zavádění výuky programování s využitím objektového programovacího jazyka Microsoft Visual Basic.

Poskytovatelé podpory

Realizace projektu PROŠ - programování do škol je podporována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím Olomouckého kraje.


Anotace

Společný projekt Katedry technické a informační výchovy PdF UP v Olomouci a 6 partnerských gymnázií Olomouckého kraje je zaměřen na zvyšování kvality ve vzdělávání prostřednictvím zavádění výuky programování s využitím objektového programovacího jazyka Microsoft Visual Basic. Projekt řeší tvorbu vzdělávacího obsahu tematického celku „Základy programování“ a jeho implementaci do reálné výuky v rámci předmětů zaměřených na použití a využití ICT. Projektem dojde k rozvoji partnerství a vytvoření sítě partnerských (spolupracujících) škol v oblasti předávání a získávání zkušeností, spolupráce a vzájemné kooperace.

Cíle projektu

  • proškolení pedagogů v oblasti programování ve VB 2010
  • vybavení metodických pracovišť a výukových prostor pro realizaci výuky "Základů programování"
  • vytvoření kompletních metodických a vzdělávacích materiálů
  • vytvoření učebních plánů a výukových modulů pro výuku v rámci tematického celku "Základy programování"
  • vytvoření interaktivního výukového programu, který bude k dispozici i široké odborné veřejnosti a bude zajišťovat snadnou implementaci vzdělávacího obsahu tematického celku "Základy programování" do výuky.