Podrobný časový plán školního roku 2020 - 2021

Září

 • 1.9. Zahájení školního roku
 • 1.9. 7:30 Ústní maturitní zkoušky - podzimní termín (uč. 13)
 • 30.9. - 2.10. 4.A -  Literární a historická exkurze Praha

 Říjen

 • 7.-9.10. VIII -  Literární a historická exkurze Praha
 • 29.-30.10. Podzimní prázdniny

Listopad

 • 19.11. 16:00 Třídní schůzky, plenární schůze SRPŠ - forma bude upřesněna
 • 19.11. 16:30 Informace výchovného poradce maturitním ročníkům a rodičům
 • 25.-26.11. Scholaris - prezentace středních škol Olomouc

Prosinec

 • 1.12.  4.A+VIII - Uzávěrka přihlášek žáků ke společné i profilové části maturitních zkoušek
 • 7.12. Od 14:00 Den otevřených dveří a Vánoční jarmark - podle aktuální situace
 • 7.12. 16:00 Informační beseda o možnostech a parametrech studia na gymnáziu v Uničově - podle aktuální situace
 • 23.12.-3.1. Vánoční prázdniny

Leden

 • 4.1. Zahájení výuky v novém kalendářním roce
 • 20.1. Uzavření klasifikace za 1. pololetí
 • ??.1. Přijímací zkoušky nanečisto - dle aktuální situace
 • 28.1. Vydávání pololetních výpisů vysvědčení
 • 29.1. Pololetní prázdniny

Únor

 • 8.-14.2. Jarní prázdniny
 • Exkurze - II Pevnost poznání Olomouc

Březen

 • II, III, IV, VII, 3.A - Divadelní představení Šumperk
 • IV - exkurze v Pevnosti poznání Olomouc

Duben

 • 1.-5.4. Velikonoční prázdniny
 • 21.4. 4.A, VIII - Uzavření klasifikace
 • 22.4. 16:00 - 17:00  Konzultační třídní schůzky
 • 30.4. 4.A, VIII - Předávání vysvědčení, poslední zvonění
 • III - exkurze Pevnost poznání Olomouc
 • VII, 3.A - Anatomické muzeum LF UPOL, transfúzní stanice
 • 1.A, V - Muzeum umění Olomouc, animační program
 • IV - Geologická exkurze

Květen

 • 3.-4.5. Přijímací zkoušky do čtyřletého studia (1. kolo)
 • 5.-6.5. Přijímací zkoušky do osmiletého studia (1. kolo)
 • 7.5. Majáles - podle aktuální situace
 • 10.-14.5. 4.A, VIII Studijní volno
 • 24.-26.5. 4.A, VIII Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
 • IV + výběr školy - Osvětim, exkurze
 • VI, 2.A - Muzeum umění Olomouc

Červen

 • 1.-23.6. 4.A, VIII Ústní MZ společné i profilové části
 • 1.6. Generální zkouška orchestru v Koncertní síni
 • 1.6. 16:00 Slavnostní předávání maturitních vysvědčení v Koncerní síni
 • 21.6. 16:00 Informační schůzka pro rodiče budoucích žáků 1.A a primy
 • 28.6. Úklid školy, filmové představení
 • 29.6. Grillparty, slavnostní zakončení školního roku v Koncertní síni, sportovní den
 • 30.6. Vydávání vysvědčení
 • VII+3.A - Terénní zeměpisná exkurze
 • VII+3.A - Pivovar Litovel, exkurze
 • I - terénní zeměpisné cvičení Uničov
 • 1.A + V - Exkurze Všestary
 • 1.7.-31.8. Hlavní prázdniny