Podrobný časový plán školního roku 2022 - 2023

Září

 • 1.9. Zahájení školního roku
 • 6 - 8.9. Adaptační kurz - 1.A
 • 12.9. 7:45 Ústní maturitní zkoušky - podzimní termín (uč. 13)
 • 12 - 14.9. Adaptační kurz - prima
 • 28.9. Státní svátek
 • Exkurze - Městská knihovna - 1.A, I

 Říjen

 • 5 - 7.10. Literárně historická exkurze Praha - VIII
 • 12 - 14.10. Literárně historická exkurze Praha - 4.A
 • 17 - 21.10. Hudba bez hranic - orchestr + výběr školy, Laichingen
 • 24 - 25.10. Ředitelské volno
 • 26 - 27.10. Podzimní prázdniny
 • 28.10. Státní svátek
 • Exkurze - Památky Uničova - I
 • Exkurze - Planetárium Brno - V, 1.A
 • Exkurze - Pevnost poznání Olomouc - I

Listopad

 • 3.11. P-centrum Olomouc - I
 • 4.11. P-centrum Olomouc - III
 • 10.11. P-centrum Olomouc - II
 • 11.11. P-centrum Olomouc - IV
 • 10.11. 16:00 Třídní schůzky, plenární schůze SRPŠ
 • 17.11. Státní svátek
 • 23 - 24.11. Scholaris - prezentace středních škol Olomouc

Prosinec

 • 1.12. Uzávěrka přihlášek žáků ke společné i profilové části maturitních zkoušek - VIII, 4.A
 • 1.12. Adventní koncert v Koncertní síni
 • 5.12. Od 14:00 Den otevřených dveří a Vánoční jarmark
 • 5.12. 16:00 Informační beseda o možnostech a parametrech studia na gymnáziu v Uničově
 • 19.12. Nácvik Lyra - VIII, 4.A
 • 20.12. Studentská Lyra
 • 21 - 22.12. Ředitelské volno
 • 23.12.-2.1. Vánoční prázdniny

Leden

 • 2 - 7.1. Lyžářský výcvikový kurz - II, V, 1.A
 • 3.1. Zahájení výuky v novém kalendářním roce
 • 13.1. Ples SRPŠ
 • 31.1. Vydávání pololetních výpisů vysvědčení

Únor

 • 3.2. Pololetní prázdniny
 • 6 - 8.2. Výlet s angličtinou - IV
 • 27.2 - 5.3. Jarní prázdniny
 • Exkurze - Pevnost poznání Olomouc + vědecká výtvarka - II

Březen

 • 6 - 12.3. Lyžářský výcvikový kurz - III, VI, 2.A
 • 20 - 24.3. Hudba bez hranic (partneři v Uničově) - orchestr + výběr školy
 • Exkurze  - IV Pevnost poznání Olomouc + planetárium
 • Exkurze - Divadelní představení - II, III, IV
 • Exkurze - Divadelní představení - VII, 3.A
 • Exkurze - Soudní lékařství LF UPOL - BiS 3. Ročník
 • Exkurze - Pevnost poznání Olomouc - I

Duben

 • 3 - 5.4. Písemné práce společné části maturitní zkoušky Čj, Nj a Aj - VIII, 4.A
 • 6 - 10.4. Velikonoční prázdniny
 • 13 - 14.4. Přijímací zkoušky do 4-letého studia - 1. kolo
 • 17 - 18.4. Přijímací zkoušky do 8-letého studia - 1. kolo
 • 20.4. 16:00 - 17:00  Konzultační třídní schůzky
 • 28.4. Předávání vysvědčení, poslední zvonění - VIII, 4.A
 • Exkurze - Pevnost poznání Olomouc + planetárium - III
 • Exkurze - Pevnost poznání Olomouc - I
 • Exkurze - Anatomické muzeum LF UPOL, Sanaplazma Olomouc - VII, 3.A

Květen

 • 1.5. Státní svátek
 • 2 - 5.5. Didaktické testy společné části maturitní zkoušky - VIII, 4.A
 • 5.5. Majáles
 • 8.5. Státní svátek
 • 8 - 12.5. Studijní volno - VIII, 4.A
 • 10 - 11.5. Přijímací zkoušky - náhradní termín
 • 16 - 19.5. Ústní maturitní zkoušky společné i profilové části - VIII, 4.A
 • Exkurze - Divadlo v angličtině - I, II, III, IV, V
 • Exkurze - Muzeum umění Olomouc - VII, 2.A
 • Exkurze - Arcidiecézní muzeum Olomouc - V, 1.A

Červen

 • 5.6. Generální zkouška orchestru v Koncertní síni
 • 5.6. 16:00 Slavnostní předávání maturitních vysvědčení v Koncerní síni
 • 19 -23.6. Sportovní a turistický kurz - VII, 3.A
 • 19.6. 16:00 Informační schůzka pro rodiče budoucích žáků 1.A a primy
 • 27.6. Úklid školy, filmové představení
 • 28.6. Výlety, sportovní den
 • 29.6. Grillparty, slavnostní zakončení školního roku
 • 30.6. Vydávání vysvědčení
 • Exkurze - Terénní zeměpisná exkurze - VII, 3.A
 • Exkurze - Terénní zeměpisné cvičení Uničov - I
 • Exkurze - Návštěva soudního jednání Olomouc - SVS 3. Ročník
 • Exkurze - Všestary (v rámci školního výletu) - V, 1.A
 • 1.7. - 31.8. Hlavní prázdniny