Možnosti školy

vybaven38
vybaven38
vybaven30
vybaven30
vybaven6
vybaven6
vybaven23
vybaven23

Vlastní výuka

 • Učebny s interaktivní tabulí
 • Učebny s dataprojektorem + PC
 • Učebny s televizním okruhem + video, DVD, blu-ray
 • Moderní laboratoře fyziky, chemie a biologie
 • Studovna s počítači
 • Výuka profilových volitelných předmětů
 • Celá řada zahraničních jazykových exkurzí a pobytů
 • Zapojení školy do mezinárodních projektů
 • Samostatná budova výtvarné výchovy
 • Moderní hudebna
 • Vstupní hala s prezentací aktivit školy
 • Bufet a automat na teplé nápoje

Sport

 • Nová moderní komplexně vybavená sportovní hala
 • Prostorná hlavní hrací plocha pro všechny míčové sporty
 • Gymnastický sál s horolezeckou stěnou
 • Vybavená a dobře zařízená posilovna
 • Zájmové aktivity - horolezectví, floorbal, basketbal, sportovní hry
 • Klubovna, šatny a sociální zázemí
 • Využití zbývající provozní doby širokou veřejností
 • Sezónní využívání antukových tenisových kurtů
 • Sezónní využívání zimního stadionu
 • Blízkost krytého bazénu

Výpočetní a multimediální technika

 • Počítačové učebny
 • Programování ve vývojovém prostředí Visual Basic
 • Robotické programování
 • Multimediální společenská místnost pro 90 posluchačů vybavená 3D TV
 • Vysokorychlostní internet 24 hodin on line