Šablony pro SŠ a VOŠ I

Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 realizuje projekt v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I
Název projektu: Profesní rozvoj pedagogů a zkvalitnění výchovně-vzdělávacího procesu na Gymnáziu Uničov
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007491
Doba realizace: 24 měsíců (1. 1. 2018 – 31. 12. 2019)

Popis projektu a cíle:

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucísměřování:

 • zlepšení kvality vzdělávání žáků v klíčových kompetencích
 • činnost školního psychologa
 • podpora dalšího vzdělávání učitelů
 • podpora žáků ohrožených školním neúspěchem
 • prohloubení spolupráce učitelů a odborníků z praxe

Vybrané šablony:

 • III/1.3 Školní psycholog – personální podpora SŠ
 • III/2.1a Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - Čtenářská gramotnost
 • III/2.1b Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - Matematická gramotnost
 • III/2.1c Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin – Cizí jazyky
 • III/2.1f Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin – Výchova k podnikavosti
 • III/2.1k Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - ICT
 • III/2.2i Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin – Osobnostně sociální rozvoj
 • III/2.10 Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ
 • III/4.1 Doučování žáků SŠ ohrožených neúspěchem

Projekt Profesní rozvoj pedagogů a zkvalitnění výchovně-vzdělávacího procesu na Gymnáziu Uničov je spolufinancován Evropskou unií.

 sablony 2018 hor

 


 

sablony plakat