• Stravování žáků školy je zajištěno ve školní jídelně SPŠ a SOU Uničov
  • Jídelna připravuje každý den 2 druhy jídel
  • Výběr jídla, odhlášení a přihlášení obědů je možné elektronicky do 14 hodin na den následující
  • Číslo pro výběr zařízení pro potřeby http://www.strava.cz/istravne/ je 0959
  • Úhrada stravného se provádí bezhotovostně formou inkasa na základě svolení s inkasem potvrzeného peněžním ústavem
  • Školní jídelna používá k identifikaci strávníků elektronické bezkontaktní čipy
  • Více informací na webu SPŠ a SOU Uničov (logo a odkaz níže)

 

SPŠ a učiliště