• Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

  V souladu s §60 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 353/2016 Sb. (o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022:

  Obor vzdělání

  79-41-K/41 – Gymnázium (čtyřleté gymnázium) - předpokládaný počet přijímaných uchazečů - 30
  79-41-K/81 – Gymnázium (osmileté gymnázium) - předpokládaný počet přijímaných uchazečů - 30

  V souladu s výše uvedenými právními normami se přijímací zkoušky konají v těchto termínech:

  • 12. 4. 2021 a 13. 4. 2021 pro obor 7941K41 Gymnázium (čtyřleté)
  • 14. 4. 2021 a 15. 4. 2021 pro obor 7941K81 Gymnázium (osmileté)

  Nejpozději do 1. března 2021 je třeba zajistit doručení přihlášky uchazeče řediteli Gymnázia.

  Pozor - ZŠ nemá povinnost odeslat hromadně přihlášky svých žáků!

  Proč právě k nám
  Informace o přijímacím řízení
  Přijímací zkoušky


  V Uničově dne 29. 1. 2021

  Mgr. Roman Riedl
  ředitel školy