Provozní pracovníci

Jméno a příjmení
Pracovní pozice
Telefon

hlavní ekonomka školy
585 081 115

hospodářka školy
585 081 111

školník
585 081 121

správce sportovní haly
778 726 279

uklízečka
585 081 120

uklízečka
585 081 120

uklízečka
585 081 120