Dobrý podvečer, dnes je pondělí 26.2.2024, dnes má svátek Dorota, zítra Alexandr.
kontaktedookitfacebooktwitteryoutubestravovani

Slovensko 2024

Ve dnech 6. - 7. 11. 2023 se Mgr. Stonová zúčastnila "preparatory visit" (přípravné návštěvy) na střední škole v Martině na Slovensku. Během návštěvy se se slovenskými kolegy snažili najít průnik dvou zcela odlišných regionů v oblasti environmentální tématiky vhodné pro mladší žáky naší školy. Pro výměnný program budou vybráni studenti současné sekundy, kteří budou srovnávat "význam vody v krajině" podhorského regionu na Slovensku a krajiny lužního lesa u nás. Výběr studentů ze Slovenska nás navštíví v květnu tohoto roku a naši studenti budou poznávat krásy Slovenska na konci září příštího školního roku.
Ve dnech 6. – 10. 11. 2023 se Mgr. Saňáková, která vyučuje informační technologie, zúčastnila stínování na partnerské škole na Slovensku. Jde o “stínování” kolegy z jiné instituce (zahraniční) za účelem studia jeho každodenních pracovních činností. Účastník sleduje jeho pracovní prostředí, metody a postupy a učí se, jak bude ty nejlepší postupy v daném oboru uplatňovat ve vlastní praxi. Jednalo se o Evanjelické gymnázium v Martině, kde si Mgr. Saňáková měla možnost vyměnit zkušenosti s výukou tematických celků, jako je programování, databáze, robotika a kybernetická bezpečnost.
Během jednoho týdne měla možnost navštívit různé třídy a pozorovat tak vyučování, diskutovat s učiteli a žáky, zapojit se do praktických cvičení a prezentovat naši školu. Slovenská škola měla moderní vybavení, kvalitní učební materiály a motivované studenty.
Stínování bylo velmi přínosné a inspirativní. Vyučující si přivezla spoustu nových nápadů, které chce uplatnit ve svých hodinách. V rámci projektu byly navázány i přátelské vztahy se slovenskými kolegy a vytvořil se prostor k další spolupráci.

ikona fotoikona foto

Program Evropské unie Erasmus+

Kritéria pro zapojení studentů do projektů a mobilit - Erasmus+
Projektové období 2023 - 2027

Studenti zapojení do projektů Erasmus musí splňovat následující kritéria:

  • Dostatečná jazyková vybavenost
  • Věkově odpovídá požadavkům partnerské instituce
  • Omluvená absence nepřesahující 25%
  • Splněné klasifikační požadavky ve všech předmětech

Výběr dále ovlivňují následující kritéria:

  • Předchozí účast v projektech Erasmus (upřednostnění těch, kteří ještě nikde nebyli)
  • Aktivita v projektech Erasmus
  • Účast v soutěžích pořádaných školou (jazykové konverzační soutěže, olympiády, sportovní soutěže atd.)
  • Aktivní přístup ke studiu
  • Chování

Finální výběr studentů a další kritéria výběru jsou vždy v gesci garanta projektu.
V PŘÍPADĚ VELKÉHO MNOŽSTVÍ ZÁJEMCŮ SPLŇUJÍCÍCH KRITÉRIA MŮŽE ROZHODNOUT LOS.

www ogosbeneficaireserasmusright cs 2

Zavolejte nám:

(+420) 585 081 111

Napište nám:

gym.unicov@gymun.cz

Navštivte nás:

Gymnazijní 257, Uničov

Datová schránka:

vsvdwir

kontaktedookitfacebooktwitteryoutubestravovani