Přijímací zkoušky

Školní rok 2020/2021, čtyřleté studium, 2. kolo

V souladu s §60 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 353/2016 Sb. (o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů,


vyhlašuje ředitel školy druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021,
do 1. ročníku čtyřletého studia, obor vzdělávání 7941K/41 Gymnázium

 

 • Termín vyhodnocení přijímacího řízení – pátek 3. 7. 2020
 • Termín pro doručení přihlášek - do čtvrtku 2. 7. 2020 (nejlépe doručit osobně řediteli školy, používá se formulář z 1. kola, druhá škola ani termín přijímací zkoušky se nevyplňuje)
 • Kritéria přijímacího řízení - uchazeči budou přijímáni v pořadí stanoveném podle prospěchu za poslední tři klasifikační období uvedená na přihlášce, příp. podle výsledků v soutěžích, či výsledků jednotných testů v prvním kole přijímacího řízení (podrobná kritéria jsou uvedena níže)
 • Počet přijímaných uchazečů: cca 5
 • Žáci budou přijímáni do naplnění kapacity třídy (tj. 30 žáků)

 

pdfPodrobná kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení a hodnocení uchazečů167.37 KB

 

V Uničově dne 24. 6. 2020

Mgr. Roman Riedl
ředitel školy

 

Školní rok 2020/2021 - krizové opatření Vlády ČR

V souvislosti s řešením mimořádné situace vzniklé v důsledku přijímání krizových opatření Vládou České republiky, zejména usnesení č. 201 ze dne 12. března 2020, kterým se zakázala osobní přítomnost žáků ve školách, připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, publikovaný ve Sbírce zákonů dne 27. 3. 2020 pod č. 135/2020 Sb.
Tento zákon upravuje některé aspekty přijímacího řízení na střední školy.
Původní termíny předpokládané školským zákonem jsou vzhledem k situaci nerealizovatelné.
Znění zákona naleznete na stránkách MŠMT zde

pdfAktualizovaný průvodce přijímacím řízením397.78 KB

pdfOrganizace jednotných přijímacích zkoušek 2020676.18 KB

Školní rok 2020/2021, osmileté studium, 1. kolo

Upřesnění kritérií přijímacího řízení a hodnocení uchazečů - osmileté studium

Ředitel Gymnázia Uničov, Gymnazijní 257 stanovil podle § 60 odst. 3 písm. a) školského zákona jednotná kritéria přijímacího řízení pro přijímání uchazečů ke vzdělávání ve školním roce 2020/2021

1. Všichni uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury (ČJ) a z matematiky (M). Jednotné testy realizuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT)..

2. Splní-li podmínky pro přijetí více uchazečů, než je stanovený počet přijímaných uchazečů, bude pro jejich přijetí dále rozhodující pořadí uchazečů. Pořadí bude sestaveno podle celkového výsledku hodnocení uchazeče v přijímacím řízení, které bude stanoveno následujícím způsobem:

 • prospěch na ZŠ (váha 20%)
 • výsledek testu ČJ (váha 40%)
 • výsledek testu M (váha 40%)

Postup hodnocení uchazečů:

 1. prospěch – jsou hodnoceny předměty český jazyk, první cizí jazyk, matematika, fyzika, chemie, přírodopis, dějepis a zeměpis za poslední 3 klasifikační období; každému uchazeči je přiděleno 20 bodů; za každou 2 z matematiky a českého jazyka se z tohoto počtu odečte po 1 bodu, za 2 z ostatních hodnocených předmětů se odečte 0,5 bodu, za trojky jsou odečty dvojnásobné; za každou známku horší než 3 se odečte 20 bodů
  Pokud se do přijímacího řízení přihlásí cizinec, nebo žák, který absolvoval předchozí vzdělání v zahraničí, jeho prospěch posoudí tříčlenná komise. Komise stanoví na základě předložených vysvědčení, popř. pohovoru s žákem, počet bodů, které se žákovi započítají za prospěch na ZŠ, a to v rozsahu od -30 do 20 bodů.
 2. takto zjištěný bodový výsledek se podělí 20 a vynásobí 100
 3. bodový výsledek (skóre) dosažený v testu ČJ se podělí max. možným počtem bodů (50) a vynásobí 100
 4. bodový výsledek (skóre) dosažený v testu M se podělí max. možným počtem bodů (50) a vynásobí 100
 5. výsledek zjištěný v bodě b) se vynásobí 0,2 a přičte se výsledek zjištěný v c) vynásobený 0,4 a výsledek zjištěný v bodě d) taktéž vynásobený 0,4

Vypočtená hodnota vyjadřuje celkový výsledek hodnocení uchazeče v přijímacím řízení. Podle této hodnoty bude sestaveno sestupně pořadí uchazečů.
Uchazeč, který nekoná zkoušku z ČJ, se do výsledného pořadí ostatních uchazečů zařazuje na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí všech uchazečů. To je stanoveno na základě bodového hodnocení jednotné zkoušky z matematiky a bodového hodnocení prospěchu. Váha testu z matematiky je v tomto případě dvojnásobná.
Uchazeč se záporným celkovým výsledkem hodnocení nebude přijat. Rovněž nebude přijat uchazeč, jehož součet bodových výsledků (skóre) dosažených z ČJ a M bude menší než 20.

Při rovnosti bodů, které určují celkový výsledek hodnocení uchazečů, bude využito doplňkové kritérium - úspěchy v předmětových soutěžích:

 • za 1., 2., 3. místo v okresním kole po 3, 2, 1 bodě
 • za 1., 2., 3. místo v krajském kole po 6, 5, 4 bodech

Pokud nerozhodne ani toto kritérium, rozhoduje o pořadí uchazečů počet bodů dosažený v testu M, ČJ, popř. za prospěch na ZŠ, a to v tomto pořadí. Pokud by se i tehdy uchazeči umístili na stejném místě ve výsledném pořadí, bude rozhodovat vyšší úspěšnost v komplexech úloh M-D (nestandardní úlohy a problémy).

3. Přijati budou uchazeči v tomto pořadí až do stanoveného počtu přijímaných uchazečů (kapacity oboru).

Informace o přijímacím řízení

150 let

Podpora škol formou projektů

sablony 2018

baner 2016

Program celoživotního učení

Program celoživotního učení

programovani do skol

Nenech to být

nntb2

SCIO

Ocenění SCIO

SCIO certifikát

Visegrad Fund

Sportovní hala

Sportovní hala

youtube

Profil školy na Facebooku

mapaskolstvi

Překladač

Kontakt:

Gymnázium Uničov
Gymnazijní 257
783 91  Uničov
Tel: (+420) 585 081 111
Fax: (+420) 585 081 115
Mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ID datové stránky: vsvdwir
IČ: 00601756

modra