Dobré odpoledne, dnes je čtvrtek 22.10.2020, dnes má svátek Sabina, zítra Teodor.
kontaktedookitfacebookyoutubestravovani

Školní rok 2020/2021, čtyřleté studium, 2. kolo

V souladu s §60 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 353/2016 Sb. (o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů,


vyhlašuje ředitel školy druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021,
do 1. ročníku čtyřletého studia, obor vzdělávání 7941K/41 Gymnázium

 

 • Termín vyhodnocení přijímacího řízení – pátek 3. 7. 2020
 • Termín pro doručení přihlášek - do čtvrtku 2. 7. 2020 (nejlépe doručit osobně řediteli školy, používá se formulář z 1. kola, druhá škola ani termín přijímací zkoušky se nevyplňuje)
 • Kritéria přijímacího řízení - uchazeči budou přijímáni v pořadí stanoveném podle prospěchu za poslední tři klasifikační období uvedená na přihlášce, příp. podle výsledků v soutěžích, či výsledků jednotných testů v prvním kole přijímacího řízení (podrobná kritéria jsou uvedena níže)
 • Počet přijímaných uchazečů: cca 5
 • Žáci budou přijímáni do naplnění kapacity třídy (tj. 30 žáků)

 

pdfPodrobná kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení a hodnocení uchazečů167.37 KB

 

V Uničově dne 24. 6. 2020

Mgr. Roman Riedl
ředitel školy

Školní rok 2020/2021 - krizové opatření Vlády ČR

V souvislosti s řešením mimořádné situace vzniklé v důsledku přijímání krizových opatření Vládou České republiky, zejména usnesení č. 201 ze dne 12. března 2020, kterým se zakázala osobní přítomnost žáků ve školách, připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, publikovaný ve Sbírce zákonů dne 27. 3. 2020 pod č. 135/2020 Sb.
Tento zákon upravuje některé aspekty přijímacího řízení na střední školy.
Původní termíny předpokládané školským zákonem jsou vzhledem k situaci nerealizovatelné.
Znění zákona naleznete na stránkách MŠMT zde

pdfAktualizovaný průvodce přijímacím řízením397.78 KB

pdfOrganizace jednotných přijímacích zkoušek 2020676.18 KB

Školní rok 2020/2021, osmileté studium, 1. kolo

Upřesnění kritérií přijímacího řízení a hodnocení uchazečů - osmileté studium

Ředitel Gymnázia Uničov, Gymnazijní 257 stanovil podle § 60 odst. 3 písm. a) školského zákona jednotná kritéria přijímacího řízení pro přijímání uchazečů ke vzdělávání ve školním roce 2020/2021

1. Všichni uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury (ČJ) a z matematiky (M). Jednotné testy realizuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT)..

2. Splní-li podmínky pro přijetí více uchazečů, než je stanovený počet přijímaných uchazečů, bude pro jejich přijetí dále rozhodující pořadí uchazečů. Pořadí bude sestaveno podle celkového výsledku hodnocení uchazeče v přijímacím řízení, které bude stanoveno následujícím způsobem:

 • prospěch na ZŠ (váha 20%)
 • výsledek testu ČJ (váha 40%)
 • výsledek testu M (váha 40%)

Postup hodnocení uchazečů:

 1. prospěch – jsou hodnoceny předměty český jazyk, první cizí jazyk, matematika, fyzika, chemie, přírodopis, dějepis a zeměpis za poslední 3 klasifikační období; každému uchazeči je přiděleno 20 bodů; za každou 2 z matematiky a českého jazyka se z tohoto počtu odečte po 1 bodu, za 2 z ostatních hodnocených předmětů se odečte 0,5 bodu, za trojky jsou odečty dvojnásobné; za každou známku horší než 3 se odečte 20 bodů
  Pokud se do přijímacího řízení přihlásí cizinec, nebo žák, který absolvoval předchozí vzdělání v zahraničí, jeho prospěch posoudí tříčlenná komise. Komise stanoví na základě předložených vysvědčení, popř. pohovoru s žákem, počet bodů, které se žákovi započítají za prospěch na ZŠ, a to v rozsahu od -30 do 20 bodů.
 2. takto zjištěný bodový výsledek se podělí 20 a vynásobí 100
 3. bodový výsledek (skóre) dosažený v testu ČJ se podělí max. možným počtem bodů (50) a vynásobí 100
 4. bodový výsledek (skóre) dosažený v testu M se podělí max. možným počtem bodů (50) a vynásobí 100
 5. výsledek zjištěný v bodě b) se vynásobí 0,2 a přičte se výsledek zjištěný v c) vynásobený 0,4 a výsledek zjištěný v bodě d) taktéž vynásobený 0,4

Vypočtená hodnota vyjadřuje celkový výsledek hodnocení uchazeče v přijímacím řízení. Podle této hodnoty bude sestaveno sestupně pořadí uchazečů.
Uchazeč, který nekoná zkoušku z ČJ, se do výsledného pořadí ostatních uchazečů zařazuje na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí všech uchazečů. To je stanoveno na základě bodového hodnocení jednotné zkoušky z matematiky a bodového hodnocení prospěchu. Váha testu z matematiky je v tomto případě dvojnásobná.
Uchazeč se záporným celkovým výsledkem hodnocení nebude přijat. Rovněž nebude přijat uchazeč, jehož součet bodových výsledků (skóre) dosažených z ČJ a M bude menší než 20.

Při rovnosti bodů, které určují celkový výsledek hodnocení uchazečů, bude využito doplňkové kritérium - úspěchy v předmětových soutěžích:

 • za 1., 2., 3. místo v okresním kole po 3, 2, 1 bodě
 • za 1., 2., 3. místo v krajském kole po 6, 5, 4 bodech

Pokud nerozhodne ani toto kritérium, rozhoduje o pořadí uchazečů počet bodů dosažený v testu M, ČJ, popř. za prospěch na ZŠ, a to v tomto pořadí. Pokud by se i tehdy uchazeči umístili na stejném místě ve výsledném pořadí, bude rozhodovat vyšší úspěšnost v komplexech úloh M-D (nestandardní úlohy a problémy).

3. Přijati budou uchazeči v tomto pořadí až do stanoveného počtu přijímaných uchazečů (kapacity oboru).

Informace o přijímacím řízení

Zavolejte nám:

(+420) 585 081 111

Napište nám:

gym.unicov@gymun.cz

Navštivte nás:

Gymnazijní 257, Uničov

Datová schránka:

vsvdwir

kontaktedookitfacebookyoutubestravovani