Školní rok 2021/2022, čtyřleté studium, oznámení

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Oznámení o konání přijímacích zkoušek do čtyřletého studia

V souladu s kritérii přijímacího řízení do oboru 79-41-K/41 – Gymnázium (čtyřleté gymnázium) pro školní rok 2021/2022, vyhlášenými dne 29. 1. 2021, rozhodl ředitel školy takto:

Jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky konají všichni uchazeči.

Odůvodnění:

Celkový počet přihlášených uchazečů přesahuje 30.

 

V Uničově dne 26. 2. 2021

Mgr. Roman Riedl
ředitel školy