Školní rok 2021/2022

Aktuální informace k přijímacím zkouškám pro školní rok 2021/2022 budou zveřejněny hned poté, co MŠMT vydá příslušné rozhodnutí.

Zákonný termín pro zveřejnění podrobných kriterií přijímacích zkoušek na příští školní rok je do konce ledna 2021.