Doporučené učebnice pro vyšší gymnázium

Základní informace                    

  • Učebnice a sešity jsou na vyšším gymnáziu v režii žáků, škola doporučuje                    
  • Seznam učebnic se může v průběhu studia měnit vzhledem k nabídkám na trhu                    
  • Učebnice cizích jazyků budou doporučeny vyučujícími až po zjištění úrovně studentů v daných skupinách (hlavně v 1. ročníku)                    
  • Učebnice výchov doporučí vyučující až po upřesnění skupin na začátku školního roku                    
  • Jedna učebnice může svým rozsahem pokrývat i více ročníků (nebo jen 4. měsíce)                    
  • Použité učebnice lze zakoupit i na školní burze učebnic, která se koná vždy na začátku školního roku přímo v budově školy
  • Ceny na školní burze učebnic jsou samozřejmě příznivější, než u nových učebnic
  • Tabulka je každoročně aktualizována                    
  • Konkrétní typ sešitů doporučí vyučující v 1. hodině předmětu

xlsSeznam učebnic pro vyšší gymnázium42 KB