Příjemnou noc, dnes je úterý 28.5.2024, dnes má svátek Vilém, zítra Maxmilián a Maxim.
kontaktedookitfacebooktwitteryoutubestravovani

Přijímací zkoušky pro školní rok 2024/2025 - 2. kolo osmileté i čtyřleté studium

V souladu s §60 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 353/2016 Sb. (o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025.

Obor vzdělání

79-41-K/41 – Gymnázium (čtyřleté gymnázium) - předpokládaný počet přijímaných uchazečů - minimálně 4

79-41-K/81 – Gymnázium (osmileté gymnázium) - předpokládaný počet přijímaných uchazečů - minimálně 3

  • Přijímací zkouška se nekoná, bude využito výsledků jednotné přijímací zkoušky v 1. kole.
  • Přihlásit se může pouze uchazeč, který nebyl přijat v 1. kole do žádného oboru vzdělání nebo se vzdal práva na přijetí.
  • Nutnou podmínkou je tedy konání jednotné zkoušky v 1. kole.
  • Termín pro podání přihlášky - do pátku 24. 5. 2024
  • Seznámení s podklady rozhodnutí - 18. – 20. 6. 2024
  • Zveřejnění výsledků přijímacího řízení - pátek 21. 6. 2024
  • Žáci budou přijímáni do naplnění kapacity třídy (tj. 30 žáků)

 

 

V Uničově dne 15. 5. 2024

Mgr. Roman Riedl
Ředitel školy

Výsledky voleb do školské rady 2024

Volby do ŠR byly vyhodnoceny, proveden zápis o řádném průběhu a stanoveny výsledky.

pdfZápis o volbách 2024

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení na školní rok 2024/2025

Výsledky přijímacího řízení na naši školu (seznamy přijatých a nepřijatých) najdete od středy 15. května 2024 také v systému DIPSy. Stejné seznamy jsou také vyvěšeny na úřední desce před budovou školy.
Mezi nepřijatými uchazeči jsou

  • uchazeči přijatí na více prioritní školu
  • uchazeči kteří nebyli přijati pro nedostačující kapacitu oboru
  • uchazeči, kteří nesplnili kritéria přijímacího řízení (součet bodového ohodnocení z M a Čj je minimálně 30 bodů).

Dle §60j odst. 5 a 6 zákona č. 561/2004 Sb (Školský zákon) se výsledky přijímacího řízení zveřejňují na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup v informačním systému o přijímacím řízení (DIPSY). Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená a rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání se v písemné formě podle správního řádu nevyhotovuje.

Pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, musí se vzdát přijetí v 1. kole.
Dle vyhlášky 422/2023 Sb. § 20 (Vzdání se práva na přijetí)
Pro možnost podat přihlášku v druhém, třetím a dalším kole se uchazeč musí vzdát práva na přijetí podáním, které došlo řediteli školy nejpozději 3 pracovní dny před termínem pro podání přihlášky do oboru středního vzdělání, kam se bude hlásit.

Rodiče/zákonní zástupci přijatých uchazečů dostanou mailem pozvánku na úvodní schůzku s rodiči, která se bude konat 24. června 2024. Na této schůzce dostanou organizační informace o studiu a informace o adaptačním kurzu.

Jak plyne z výsledků, škola bude konat 2. kolo minimálně ve čtyřletém oboru 79-41-K/41 (zatím 4 volná místa).
Další postup školy v záležitostech 2. kola přijímacího řízení závisí na počtu uchazečů, kteří se vzdají práva na přijetí.

Seznamy v PDF (najdete i v DIPSy)

pdf4-leté studium

pdf8-leté studium

Zavolejte nám:

(+420) 585 081 111

Napište nám:

gym.unicov@gymun.cz

Navštivte nás:

Gymnazijní 257, Uničov

Datová schránka:

vsvdwir

kontaktedookitfacebooktwitteryoutubestravovani