Pedagogové

Jméno a příjmení
Pracovní pozice
Telefon

třídní učitel 2.A
585 081 114

585 081 118

585 081 119

585 081 139

třídní učitel II
585 081 123

třídní učitel IV, výchovný poradce
585 081 116

preventista
585 081 139

třídní učitel VI, koordinátor péče o talenty
585 081 125

585 081 126

třídní učitel VII
585 081 117

MICT
585 081 125

585 081 116

třídní učitel 3.A
585 081 128

vedení školního orchestru
585 081 119

585 081 117

třídní učitel V
585 081 118

třídní učitel 1.A
585 081 123

třídní učitel VIII
585 081 137

třídní učitel I, metodik EVVO
585 081 122

585 081 117

třídní učitel 4.A
585 081 128

třídní učitel III
585 081 122

585 081 126

585 081 125

585 081 137

585 081 130