Pedagogové

Jméno a příjmení
Pracovní pozice
Telefon

585 081 118

585 081 119

třídní učitel 1.A
585 081 139

třídní učitel VI, výchovný poradce
585 081 116

metodik prevence
585 081 139

třídní učitel 2.A
585 081 116

585 081 119

třídní učitel VIII, koordinátor péče o talenty
585 081 125

585 081 126

585 081 117

třídní učitel 4.A
585 081 125

585 081 128

vedení školního orchestru
585 081 119

585 081 117

třídní učitel VII
585 081 118

třídní učitel 3.A
585 081 123

třídní učitel II
585 081 136

třídní učitel III, MICT
585 081 131

585 081 126

585 081 117

585 081 128

třídní učitel I, metodik EVVO
585 081 126

třídní učitel V
585 081 122

třídní učitel IV
585 081 122

585 081 136

585 081 130