Pracovní pozice:
třídní učitel 1.A
Telefon:
585 081 139

Předměty: Občanská výchova, Základy společenských věd, Dějepis, Zeměpis

Kabinet: Metodik prevence

Kontaktní formulář: