Pracovní pozice:
třídní učitel I, metodik EVVO
Telefon:
585 081 126

Předměty: Biologie, Zeměpis, Francouzský jazyk

Kabinet: Matematika

Kontaktní formulář: