Pracovní pozice:
třídní učitel VI, výchovný poradce
Telefon:
585 081 116

Předměty: Český jazyk, Němčina

Kabinet: knihovna

Kontaktní formulář: