Dobré dopoledne, dnes je sobota 20.7.2024, dnes má svátek Ilja, zítra Vítězslav.
kontaktedookitfacebooktwitteryoutubestravovani

Výsledky 2. kola přijímacího řízení na školní rok 2024/2025

Výsledky přijímacího řízení na naši školu (seznamy přijatých a nepřijatých) najdete od pátku 21. června 2024 také v systému DIPSy. Stejné seznamy jsou také vyvěšeny na úřední desce před budovou školy.
Mezi nepřijatými uchazeči jsou

  • uchazeči přijatí na více prioritní školu
  • uchazeči kteří nebyli přijati pro nedostačující kapacitu oboru
  • uchazeči, kteří nesplnili kritéria přijímacího řízení (součet bodového ohodnocení z M a Čj je minimálně 30 bodů).

Dle §60j odst. 5 a 6 zákona č. 561/2004 Sb (Školský zákon) se výsledky přijímacího řízení zveřejňují na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup v informačním systému o přijímacím řízení (DIPSY). Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená a rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání se v písemné formě podle správního řádu nevyhotovuje.

Pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, musí se vzdát přijetí ve 2. kole.
Dle vyhlášky 422/2023 Sb. § 20 (Vzdání se práva na přijetí)
Pro možnost podat přihlášku ve třetím a dalším kole se uchazeč musí vzdát práva na přijetí podáním, které došlo řediteli školy nejpozději 3 pracovní dny před termínem pro podání přihlášky do oboru středního vzdělání, kam se bude hlásit.

Rodiče/zákonní zástupci přijatých uchazečů dostanou mailem pozvánku na úvodní schůzku s rodiči, která se bude konat v pondělí 24. června 2024. Na této schůzce dostanou organizační informace o studiu a informace o adaptačním kurzu.

Seznamy v PDF (najdete i v DIPSy)

pdf4-leté studium

pdf8-leté studium

Zavolejte nám:

(+420) 585 081 111

Napište nám:

gym.unicov@gymun.cz

Navštivte nás:

Gymnazijní 257, Uničov

Datová schránka:

vsvdwir

kontaktedookitfacebooktwitteryoutubestravovani