Dobré dopoledne, dnes je sobota 20.7.2024, dnes má svátek Ilja, zítra Vítězslav.
kontaktedookitfacebooktwitteryoutubestravovani

Školní rok 2021/2022, osmileté studium, 1. kolo

Upřesnění kritérií přijímacího řízení a hodnocení uchazečů - osmileté studium

Ředitel Gymnázia Uničov, Gymnazijní 257 stanovil podle § 60 odst. 3 písm. a) školského zákona jednotná kritéria přijímacího řízení pro přijímání uchazečů ke vzdělávání ve školním roce 2021/2022.

1. Všichni uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury (ČJ) a z matematiky (M). Jednotné testy realizuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).

2. Splní-li podmínky pro přijetí více uchazečů, než je stanovený počet přijímaných uchazečů, bude pro jejich přijetí dále rozhodující pořadí uchazečů. Pořadí bude sestaveno podle celkového výsledku hodnocení uchazeče v přijímacím řízení, které bude stanoveno následujícím způsobem:

  • prospěch na ZŠ (váha 20%)
  • výsledek testu ČJ (váha 40%)
  • výsledek testu M (váha 40%)

Postup hodnocení uchazečů:

a) Prospěch – z posledních klasifikačních období jsou hodnocena pouze 1. pololetí 4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku (bez výchov); každému uchazeči je přiděleno 15 bodů; za každou 2 z matematiky a českého jazyka se z tohoto počtu odečte po 1 bodu, za 2 z ostatních hodnocených předmětů se odečte 0,5 bodu, za trojky se odečítá 10 bodů; za každou známku horší než 3 se odečte 15 bodů.
Pokud se do přijímacího řízení přihlásí cizinec nebo žák, který absolvoval předchozí vzdělávání v zahraničí, jeho prospěch posoudí tříčlenná komise. Komise stanoví na základě předložených vysvědčení, popř. pohovoru s žákem, počet bodů, které se žákovi započítají za prospěch v předchozím vzdělávání, a to v rozsahu od -15 do 15 bodů.
b) Takto zjištěný bodový výsledek se podělí 15 a vynásobí 100.
c) Bodový výsledek (skóre) dosažený v testu ČJ se podělí max. možným počtem bodů (50) a vynásobí 100.
d) Bodový výsledek (skóre) dosažený v testu M se podělí max. možným počtem bodů (50) a vynásobí 100.
e) Výsledek zjištěný v bodě b) se vynásobí 0,2 a přičte se výsledek zjištěný v c) vynásobený 0,4 a výsledek zjištěný v bodě d) taktéž vynásobený 0,4.

Vypočtená hodnota vyjadřuje celkový výsledek hodnocení uchazeče v přijímacím řízení. Podle této hodnoty bude sestaveno sestupně pořadí uchazečů.
Uchazeč, který nekoná zkoušku z ČJ, se do výsledného pořadí ostatních uchazečů zařazuje na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí všech uchazečů. To je stanoveno na základě bodového hodnocení jednotné zkoušky z matematiky a bodového hodnocení prospěchu. Váha testu z matematiky je v tomto případě dvojnásobná.

Uchazeč se záporným celkovým výsledkem hodnocení nebude přijat.

Při rovnosti bodů, které určují celkové hodnocení uchazečů, bude využito doplňkové kritérium - úspěchy v předmětových soutěžích

  • za 1., 2., 3. místo v okresním kole po 3, 2, 1 bodě
  • za 1., 2., 3. místo v krajském, regionálním nebo celostátním kole po 6, 5, 4 bodech

Pokud nerozhodne ani toto kritérium, rozhoduje o pořadí uchazečů počet bodů dosažený v testu M, ČJ, popř. za prospěch na ZŠ, a to v tomto pořadí. Pokud by se i tehdy uchazeči umístili na stejném místě ve výsledném pořadí, bude rozhodovat vyšší úspěšnost v komplexech úloh M-D (nestandardní úlohy a problémy).

3. Přijati budou uchazeči v tomto pořadí až do stanoveného počtu přijímaných uchazečů (kapacity oboru).

Informace o přijímacím řízení

Zavolejte nám:

(+420) 585 081 111

Napište nám:

gym.unicov@gymun.cz

Navštivte nás:

Gymnazijní 257, Uničov

Datová schránka:

vsvdwir

kontaktedookitfacebooktwitteryoutubestravovani