Dobré odpoledne, dnes je neděle 25.2.2024, dnes má svátek Liliana, zítra Dorota.
kontaktedookitfacebooktwitteryoutubestravovani

Přijímací zkoušky pro školní rok 2023/2024

V souladu s §60 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 353/2016 Sb. (o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024:

Obor vzdělání

79-41-K/41 – Gymnázium (čtyřleté gymnázium) - předpokládaný počet přijímaných uchazečů - 30
79-41-K/81 – Gymnázium (osmileté gymnázium) - předpokládaný počet přijímaných uchazečů - 30

V souladu s výše uvedenými právními normami se přijímací zkoušky konají v těchto termínech

 • 13. 4. 2023 a 14. 4. 2023 pro obor 7941K41 Gymnázium (čtyřleté)
 • 17. 4. 2023 a 18. 4. 2023 pro obor 7941K81 Gymnázium (osmileté)

 

Přihlášky do studia je nutné doručit nejpozději do 1. března 2023.

Přihlášky je možné doručit

 • Zasláním poštou
 • Vhozením do schránky před hlavním vchodem do budovy školy (schránka je denně vybírána)
 • Osobně v kanceláři hospodářky školy paní Vařekové - po vstupu do budovy školy přízemí vpravo

Úřední hodiny

 • Pondělí: 7:00 – 12:00 hodin a 13:00 – 16:00 hodin
 • Úterý: 7:00 – 12:00 hodin a 13:00 – 14:30 hodin
 • Středa: 7:00 – 12:00 hodin a 13:00 – 16:00 hodin
 • Čtvrtek: 7:00 – 12:00 hodin a 13:00 – 14:30 hodin
 • Pátek: 7:00 – 12:00 hodin a 13:00 – 13:30 hodin
 • Ve dnech 27.2. - 1.3.2023 (část jarních prázdnin): 6:00 - 12:00 hodin a 13:00 - 14:30 hodin

Vzhledem k možnému omezení úředních hodin během prázdnin si Vás dovolujeme požádat, abyste nenechávali podání přihlášky na období jarních prázdnin v okrese Olomouc (27. 2. – 5. 3. 2023) a doručili přihlášky s předstihem, nejlépe do pátku 24. února 2023. Získáte tak jistotu, že Vám úplnost a správnost podání přihlášky zkontrolujeme.

Proč právě k nám
Informace o přijímacím řízení
Přijímací zkoušky a kriteria hodnocení uchazečů


V Uničově dne 17. 1. 2023

Mgr. Roman Riedl
ředitel školy

Zavolejte nám:

(+420) 585 081 111

Napište nám:

gym.unicov@gymun.cz

Navštivte nás:

Gymnazijní 257, Uničov

Datová schránka:

vsvdwir

kontaktedookitfacebooktwitteryoutubestravovani