Dobré poledne, dnes je čtvrtek 18.4.2024, dnes má svátek Valérie, zítra Rostislav.
kontaktedookitfacebooktwitteryoutubestravovani

VYROZUMĚNÍ (VÝZVA) - SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ

Podle ustanovení § 38 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „správní řád“), mají účastníci a jejich zástupci právo nahlížet do spisu. Podle ustanovení § 38 odst. 4 správního řádu je s právem nahlížet do spisu spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části.

Podle ustanovení § 36 odst. 3 (věta první před středníkem) správního řádu musí být účastníkům řízení dána možnost se před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit k podkladům rozhodnutí (nestanoví-li zákon jinak).

Střední škola Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257, která vykonává činnost příslušné střední školy a za kterou jedná Mgr. Roman Riedl ředitel školy, Vás tímto vyzývá k uplatnění práva dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit se před vydáním rozhodnutí ve výše uvedené věci k podkladům rozhodnutí, příp. navrhnout jejich doplnění.

Seznámit se před vydáním rozhodnutí ve výše uvedené věci s podklady rozhodnutí, vyjádřit se před vydáním rozhodnutí ve výše uvedené věci k těmto podkladům rozhodnutí, případně navrhnout jejich doplnění, můžete po ukončení shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí ve výše uvedené věci dne 28. 4. 2023, v době od 10:00 hod. do 14:00 hod. a dále v úterý 2. 5. 2023, v době od 8:00 hod. do 12:00 hod. (v této době již bude ukončeno shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí v uvedené věci a budou k dispozici veškeré podklady pro vydání rozhodnutí v uvedené věci) v kanceláři hospodářky v budově sídla školy na adrese Gymnazijní 257, Uničov.

Seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí ve výše uvedené věci a vyjádření se k nim je Vaším právem, nikoliv povinností.

Po uplynutí výše uvedené lhůty bude vydáno rozhodnutí v dané věci.

Pokud hodláte svého práva využít, doporučujeme Vám objednat se předem na konkrétní den a hodinu na telefonním čísle 585 081 110.

S pozdravem

Mgr. Roman Riedl
ředitel školy

Zavolejte nám:

(+420) 585 081 111

Napište nám:

gym.unicov@gymun.cz

Navštivte nás:

Gymnazijní 257, Uničov

Datová schránka:

vsvdwir

kontaktedookitfacebooktwitteryoutubestravovani