Dobré odpoledne, dnes je neděle 25.2.2024, dnes má svátek Liliana, zítra Dorota.
kontaktedookitfacebooktwitteryoutubestravovani

Vyhlášení oficiálních výsledků přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Výsledky přijímacího řízení 2023/2024 budou na webu školy (a na vývěsce před budovou školy) zveřejněny v úterý 2. 5. 2023 ve 12:00 hodin, a to po uplynutí lhůty k seznámení se s podklady rozhodnutí.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání (§ 60a odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění). Odevzdání zápisového lístku je možné v pracovní době hospodářky školy (pondělí a středa do 16:00 hodin, úterý a čtvrtek do 15:00, pátek do 14:00 hodin).

Nepřijatým uchazečům doporučujeme podat odvolání (do 3 dnů po doručení rozhodnutí o nepřijetí), protože lze jistě a důvodně předpokládat, že ne všichni přijatí uchazeči u nás odevzdají zápisový lístek.

Zákonní zástupci nepřijatých nezletilých uchazečů si můžou rozhodnutí o nepřijetí vyzvednout osobně od středy 3. května 2022 v kanceláři hospodářky školy (po vstupu do budovy přízemí vpravo, kancelář č. 25) v době od 7:00 hodin do 16:00 hodin. Současně je zde možné ihned podat odvolání proti nepřijetí ke studiu.

Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí odešle poté ředitel školy zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů s poučením o možnosti odvolání se proti rozhodnutí.

Odvolání lze podat až po doručení rozhodnutí o nepřijetí, dříve to není možné. Během stanovené lhůty nehraje přesný termín a čas podání odvolání žádnou roli.

docVzor odvolání28.50 KB

Zavolejte nám:

(+420) 585 081 111

Napište nám:

gym.unicov@gymun.cz

Navštivte nás:

Gymnazijní 257, Uničov

Datová schránka:

vsvdwir

kontaktedookitfacebooktwitteryoutubestravovani