Týden vědy na Jaderce 2018

Od neděle 18. 6. do pátku 22. 6. jsem byl účastníkem velice zajímavé akce určené pro středoškoláky, která nesla název Týden vědy na Jaderce. Tuto přírodovědně zaměřenou akci pořádala Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, která spadá pod ČVUT v Praze. V tomto týdnu nám bylo umožněno nahlédnout pod pokličku nejnovějším technologiím a nejrůznějším přírodním jevům, jež jsou pro obyčejné středoškoláky normálně skryty jako např. termonukleární fúze, nejmodernější lasery, radiobiologie, kvantová chemie, matematické simulace, pokročilá počítačová grafika, kvantové počítače. Během akce jsme absolvovali spoustu přednášek a exkurzí na nejrůznější vědecká pracoviště, jejichž kombinace jsme si mohli sami navolit.
Hlavní náplní však byla práce na námi zvoleném miniprojektu, který jsme mohli vybírat z celé škály nejrůznějších témat. Na jednom miniprojektu většinou spolupracovalo více lidí s podobným zájmem. Pod vedením odborného pracovníka jsme se seznámili s potřebnou teorií, kterou jsme následně aplikovali v praxi. Následně bylo našim úkolem vytvořit krátký popis našeho bádání do sborníku a zprostředkovat výsledky naší práce formou prezentace ostatním. Co se týče mého miniprojektu, tak má volba padla na Monte Carlo simulaci šíření nebezpečného viru. Byl jsem tedy seznámen se zajímavou matematickou metodou Monte Carlo, jež umožňuje řešit nejrůznější matematické problémy za pomoci generování pseudonáhodných čísel. Simulaci jsme naprogramovali v prostředí Matlab.
Tuto akci bych velice doporučil všem zájemcům o přírodní vědy, ať už jde o biologii, kde v rámci této akce můžete studovat hmyz uvězněný v jantaru, o chemii, v rámci níž si lze připravit své vlastní radiofarmakum, o informatiku, v níž si lze vytvořit vlastní algoritmus na kvantovém počítači, o matematiku, kde vám ukážou hyperkomplexní čísla, či o fyziku, kde si můžete zanalyzovat plazma z termonukleárního reaktoru, jinak řečeného tokamaku. Akce je vhodná i pro ty, co ještě nemají ve svém dalším studiu jasno a chtěli by si udělat alespoň malý obrázek o tom, jak to chodí na vysoké škole.  Týden vědy na Jaderce se pořádá každý školní rok, a to k jeho konci. Na akci je vhodné se dopředu předregistrovat a vybrat si miniprojekt.

Daniel Staník, student 3. A