Dobrý večer, dnes je čtvrtek 20.6.2024, dnes má svátek Květa, zítra Alois.
kontaktedookitfacebooktwitteryoutubestravovani

Informace o přijímacím řízení

Všeobecná ustanovení

 • Uchazeči jsou přijímáni do naplnění kapacity třídy - 30 žáků
 • Kód oboru: 7941K/41 Gymnázium - Čtyřleté studium - 1 třída
 • Kód oboru: 7941K/81 Gymnázium - Osmileté studium - 1 třída
 • Při přijímacím řízení uchazeči o studium vystupují pod přidělenými čísly (uchazeči je obdrží v pozvánce), odtajnění je provedeno až po vyhodnocení přijímacího řízení

Přihláška

 • Termín odevzdání přihlášek je každý rok stanoven včas pro konkrétní kolo přijímacího řízení - viz Přijímací zkoušky
 • Pro 1. kolo přijímacího řízení je to do 20. února
 • Rozhodující jsou  poslední 2 klasifikační období ze ZŠ uvedená na přihlášce
 • Škola nevyžaduje prokázání zdravotní způsobilosti
 • Uchazeči se speciálními vzdělávácími potřebami (pokud požadují uzpůsobení přijímacích zkoušek) přiloží k přihlášce aktuální Doporučení ŠPZ na formuláři dle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 353/2016 Sb.
 • Novinkou je elektronické podání přihlášky až na 3 školy (obory), jejich pořadí bude seřazeno na přihlášce podle preferencí uchazeče (pořadí škol musí být na všech přihláškách stejné)
 • Podání bude zatím možné třemi způsoby
  • Elektronicky přes Národní identitní autoritu (datová schránka, bankovní identita, identita občana, elektronický občanský průkaz), údaje do přihlášky se z většiny doplní automaticky ze státních databází
  • Kombinovaně (podání bez státem ověřené identity), nicméně elektronické, údaje o sobě a dítěti si pak vyplní rodiče sami
  • Papírové podání (nejméně výhodné), škola v pořadí na prvním místě přepíše ručně znovu přihlášku do systému, zbývajícím dvěma školám se pak přihláška v systému také objeví
 • Stát preferuje plné elektronické podání přes ověřenou identitu, které současně přináší velké množství výhod - úspora času, ušetření vynaložených peněz za poštu, pozvánku k přijímacím zkouškám obdrží rodiče elektronicky, možnost okamžitě škole odpovědět na jakýkoliv dotaz, rychlé dodatečné zasílání vyžádaných příloh k přihlášce, po vyplnění přihlášky rodiče hned v systému uvidí informace, kolik žáků daná škola přijímá, informace o počtech přihlášených a přijímaných žácích v historii školy až sedm let zpátky, možnost se po zkouškách v systému seznámit se záznamovým archem žáka a jeho bodovým ohodnocením za jednotlivé úlohy v obou předmětech
 • Oficiální web MŠMT - Přihlášky na střední

Přijímací řízení

 • Formou didaktických testů - test z českého jazyka (ČJ) a z matematiky (M)
 • Upřesnění kriterií přijímacího řízení a hodnocení uchazečů je vždy každý rok včas zveřejněno, nejpozději do konce ledna - viz Přijímací zkoušky
 • Více informací o podobě, obsahu a náročnosti didaktických testů u přijímacího řízení se můžete dozvědět na internetových stránkách společnosti CERMAT
 • V rámci jednotné přijímací zkoušky může každý uchazeč konat písemný test ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura a písemný test ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace přijímacího řízení dvakrát:
 • v obou termínech bude místo konání určeno uchazeči systémem
 • vždy však půjde o školy, kam podal přihlášku
 • Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace

Procvičování testů a úloh zadaných v rámci přijímací zkoušky

 • Vážení rodiče a budoucí žáci, chcete-li se s předstihem připravit na přijímací zkoušku, využijte aplikaci Cermatu
 • Trénuj a uč se

Oznámení výsledků přijímacího řízení

 • Cermat uvolní školám výsledky všech zkoušek najednou, a to až po vyhodnocení testů v náhradním termínu
 • Škola si doplní do systému další části přijímacího řízení (prospěch, soutěže...)
 • Po 10. květnu 2024 pak systém roztřídí uchazeče podle klíče daného pořadím škol (oborů) na přihlášce tak, že žák bude umístěn na tu nejvíce prioritní školu ve svém pořadí, kde byl přijat (tj. umístil se nad čarou)
 • Hned poté začíná běžet pětidenní zákonná lhůta pro seznámení rodičů se spisem přijímacího řízení
 • Po ukončení této lhůty budou výsledky zveřejněny - elektronicky v systému Cermat, fyzicky pak ve škole (nejčastěji na webových stránkách a vývěsce před budovou školy)
 • Nově nebude zasíláno rozhodnutí o nepřijetí (nepřijetí totiž vyplývá z umístění uchazeče pod čarou)

Odvolání

 • Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení, a to podáním učiněným u ředitele zdejší školy
 • V novém systému již nebude umožněno podání odvolání z kapacitních důvodů (tj. uchazeč skončil pod čarou)

Zavolejte nám:

(+420) 585 081 111

Napište nám:

gym.unicov@gymun.cz

Navštivte nás:

Gymnazijní 257, Uničov

Datová schránka:

vsvdwir

kontaktedookitfacebooktwitteryoutubestravovani