Dobré dopoledne, dnes je sobota 20.7.2024, dnes má svátek Ilja, zítra Vítězslav.
kontaktedookitfacebooktwitteryoutubestravovani

Školní rok 2022/2023, první kolo, čtyřleté a osmileté studium

V souladu s §60 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 353/2016 Sb. (o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023:

Obor vzdělání

79-41-K/41 – Gymnázium (čtyřleté gymnázium) - předpokládaný počet přijímaných uchazečů - 30

pdfUpřesnění kritérií přijímacího řízení a hodnocení uchazečů - čtyřleté studium

79-41-K/81 – Gymnázium (osmileté gymnázium) - předpokládaný počet přijímaných uchazečů - 30

pdf Upřesnění kritérií přijímacího řízení a hodnocení uchazečů - osmileté studium

V Uničově dne 27. 1. 2022

Mgr. Roman Riedl
ředitel školy


Termíny jednotné přijímací zkoušky v roce 2022

Čtyřleté studium
  • 1. termín - úterý 12. dubna 2022
  • 2. termín - středa 13. dubna 2022
Osmileté studium
  • 1. termín - úterý 19. dubna 2022
  • 2. termín - středa 20. dubna 2022
Náhradní termíny pro všechny obory studia
  • 1. termín - úterý 10. května 2022
  • 2. termín - středa 11. května 2022
Obsah a podoba testů
  • Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů - z českého jazyka a literatury a z matematiky. Testy neobsahují nic nad rámec RVP ZV pro jednotlivé ročníky vzdělávání. K jejich úspěšnému absolvování by proto mělo stačit dobré zvládnutí učiva základní školy
  • Varianty testů jsou různé pro čtyřleté obory vzdělání (včetně oborů nástavbového studia), pro šestiletá gymnázia a pro osmiletá gymnázia. Maximální možný počet dosažených bodů v písemných testech z matematiky i českého jazyka a literatury je 50 bodů. Minimální hranice úspěšnosti není centrálně stanovena, školy si kritéria pro přijetí stanovují samy v rámci kritérií pro přijetí
  • Písemný test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut, test z matematiky pak 70 minut. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu
  • Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací propisky; fixy či zvýrazňovače lze použít jen v testovém sešitě), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. U zkoušky je zakázané používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku či matematicko-fyzikální tabulky
Doporučené zdroje rozšiřujících informací

Zavolejte nám:

(+420) 585 081 111

Napište nám:

gym.unicov@gymun.cz

Navštivte nás:

Gymnazijní 257, Uničov

Datová schránka:

vsvdwir

kontaktedookitfacebooktwitteryoutubestravovani