Školní rok 2013/2014, osmileté studium, 1. kolo

  • V souladu se zákonem 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, bude ve školním roce 2013/2014 otevřena jedna třída prvního ročníku osmiletého gymnázia - 32 žáků
  • Kód oboru: 7941K/81 Gymnázium
  • Při přijímacím řízení budou uchazeči o studium vystupovat pod čísly, odtajnění bude provedeno až po provedení oprav písemných testů a seřazení podle bodového hodnocení
  • Do 15.3.2013 je nutné zajistit doručení přihlášky řediteli Gymnázia
  • Přijímací zkoušky konají všichni uchazeči o studium, a to formou SCIO testu z obecných studijních předpokladů
  • Termíny prvního kola jsou 22. a 23.4. 2013 – jeden z nich vyznačte na přihlášce

pdfPřihláška na osmileté studium ke stažení119.35 KB
pdfPodrobná kritéria a hodnocení uchazečů89.91 KB
Test SCIO zdarma
Obecné informace o přijímacím řízení