Dobré dopoledne, dnes je sobota 20.7.2024, dnes má svátek Ilja, zítra Vítězslav.
kontaktedookitfacebooktwitteryoutubestravovani

Erasmus +, školní vzdělávání, KA1, mobilita pracovníků škol 2019 - 2020

Erasmus +

 

 

 

 

 

Název projektu: Anglicky s CLILem lépe a efektivněji“
Registrační číslo: 2019-1-CZ01-KA101-060204
Začátek projektu: 1.8.2019
Ukončení projektu: 31.12.2020

Projekt „Anglicky s CLILem lépe a efektivněji“ zvýší kvalitu poskytovaného vzdělávání na Gymnáziu Uničov, zvláště pak podpoří výuku cizích jazyků a přírodovědných předmětů. Potřebou a cílem je propojit výuku a podpořit mezipředmětové vztahy, mimo jiné zaváděním metody CLILu do výuky, a přivést pedagogy ke vzájemné spolupráci a výměně zkušeností.

V oblasti vzdělávání projekt podpoří kvalitu, úroveň inovací a internacionalizaci školy prostřednictvím celoživotního vzdělávání jejích pracovníků a prosazováním osvědčených metod i moderních postupů a umění zahájit vyučování metodou CLILu.

Projekt posílí mezipředmětovou spolupráci, spolupráci pedagogů a dobré vztahy nejen mezi učiteli školy, ale též mezi učiteli a žáky, k tomu přispěje zejména práce v týmech, což pozitivně ovlivní sociální klima ve škole. V průběhu zavádění nových metod, bude důraz kladen zejména na učení se na straně žáků (learning), nikoliv na vyučování na straně učitele (teaching), zdůrazněno bude učení se navzájem a učení se v týmu.

Hlavními plánovanými aktivitami jsou čtyři zahraniční vzdělávací a jazykové kurzy ve Velké Británii (Edinburgh, Oxford, Cambridge) a na Maltě, na kterých účastníci nasbírají nové podněty a inspiraci pro svou další práci v oblasti výuky cizích jazyků, a to vždy v mezipředmětových souvislostech. Z následných aktivit, po absolvování vzdělávacího programu, budou podnětné pro pedagogy a žáky Gymnázia Uničov prezenční a on line workshopy, prezentace, výuka metodou CLILu, tandemová výuka v angličtině apod.

 

 

 

Zavolejte nám:

(+420) 585 081 111

Napište nám:

gym.unicov@gymun.cz

Navštivte nás:

Gymnazijní 257, Uničov

Datová schránka:

vsvdwir

kontaktedookitfacebooktwitteryoutubestravovani