Důležité dokumenty maturitních zkoušek

Maturitní zkouška v jarním a podzimním termínu roku 2021 na Gymnáziu Uničov.
Stanovení podmínek maturitní zkoušky a doplňující informace k maturitní zkoušce pro vzdělávací obory 7941K41 gymnázium (čtyřleté) a 7941K81 gymnázium (osmileté), úprava podmínek maturitní zkoušky a doplňující informace k maturitní zkoušce.