Dobré dopoledne, dnes je sobota 20.7.2024, dnes má svátek Ilja, zítra Vítězslav.
kontaktedookitfacebooktwitteryoutubestravovani

Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s testováním žáků

V souladu s čl. 13 nařízení GDPR Vás informujeme o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, na základě jakého právního titulu, jak dlouho a jakým způsobem bude zpracování probíhat a jaká jsou Vaše práva. Osobní údaje mohou být zpracovány elektronicky nebo manuálně v listinné podobě vlastními zaměstnanci Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257.

pdfInformace o zpracování osobních údajů při testováním žáků na přítomnost viru

Zeměpis

zevvtvovnjmaivtchfydecjbiag
"Svět je nebezpečné místo k životu, ne kvůli lidem, kteří jsou zlí, ale kvůli lidem, kteří s tím nic neudělají." (Albert Einstein)

Mnozí si myslí, že zeměpis je jen o faktografickém a popisném pojetí výuky, ale není tomu tak. Zeměpis je důležitý především pro pochopení, jakým způsobem příroda ovlivňuje v různých podmínkách život člověka, proč se určitý region vyvinul takový, jaký je a také samozřejmě naopak, jak člověk zpětně formuje přírodu. Učí žáky myslet v prostorových souvislostech a pochopit jevy dnešního měnícího se světa, podle kterých utváříme krajinu, ve které chceme bydlet a spokojeně žít a učí nás umět zhodnotit, jestli to, co děláme, děláme dobře nebo špatně.
Proto je důležité, aby měli lidé zeměpisné povědomí, i když jejich profese není přímo spjata s tímto oborem.

Vyučující

 • Mgr. Gabriela Strašilová - předseda předmětové komise biologie – zeměpis
 • Mgr. Marie Legnerová
 • Mgr. Daniela Stonová

Učební plán

 • Prima - 2 hodiny týdně
 • Sekunda - 2 hodiny týdně
 • Tercie - 1 hodina týdně
 • Kvarta - 2 hodiny týdně
 • Kvinta + 1. ročník - 2 hodiny týdně
 • Sexta + 2. ročník - 2 hodiny týdně
 • Septima ě 3. ročník - 1 hodina týdně
 • Zeměpisný seminář jednoletý – oktáva + 4.A - 2 hodiny týdně

Přehled učiva

Prima

 • Vesmír a sluneční soustava
 • Planeta Země
 • Mapa a zeměpisná poloha
 • Krajinná sféra
 • Obyvatelstvo na Zemi
 • Hospodářství na Zemi

Sekunda

 • Svět
 • Afrika
 • Asie
 • Austrálie a Oceánie
 • Antarktida a Arktida

Tercie

 • Poloha a přírodní podmínky Evropy
 • Obyvatelstvo a sídla Evropy
 • Hospodářství Evropy
 • EU
 • Evropské regiony

Kvarta

 • ČR
 • Politický zeměpis
 • Obyvatelstvo světa
 • Hospodářské složky krajiny
 • Globální změny
 • Orientace a GPS

Kvinta + 1.A

 • Země jako vesmírné těleso
 • Kartografie a topografie
 • Fyzickogeografická sféra Země
 • Životní prostředí
 • Socioekonomická sféra Země

Sexta + 2.A

 • Amerika
 • Asie
 • Afrika
 • Austrálie a Oceánie
 • Polární oblasti
 • Evropa

Septima + 3.A

 • Střední Evropa
 • ČR

Zeměpisný seminář

 • Země jako vesmírné těleso
 • Kartografie
 • Fyzickogeografická sféra
 • Regionální geografie
 • Socioekonomická sféra
 • Konfliktní oblasti a globální problémy současného světa

Učebnice

 • Prima - Bočanová, T. a kol.: Hravý zeměpis 6. Taktik, Praha 2016
 • Sekunda - Šindýlek, J. a kol.: Hravý zeměpis 7. Taktik, Praha 2017
 • Tercie - Šindýlek, J. a kol.: Hravý zeměpis 8 Evropa. Taktik, Praha 2018
 • Kvarta
  • Kubů, E.: Hravý zeměpis 8 Česká republika. Taktik, Praha 2018
  • Strašilová, G. a kol.: Hravý zeměpis 9 Lidé a hospodářství. Taktik, Praha 2019
 • Kvinta, 1. ročník
  • Demek, j. a kol.: Geografie 1 – fyzickogeografická část. SP, Praha 2017
  • Matušová, A. a kol.: Geografie 2 – socioekonomická část. SPN, Praha 2014
 • Sexta, 2. ročník - Demek, J. a kol.: Geografie 3 – regionální geografie světa. SPN, Praha 2013
 • Septima, 3. ročník - Kastner, J. a kol.: Geografie 4 – Česká republika. SPN, Praha 2016
 • Seminář ze zeměpisu
  • Kašparovský, K. a kol.: Zeměpis I. v kostce pro střední školy
  • Kašparovský, K. a kol.: Zeměpis II. v kostce pro střední školy
  • Valenta, V. a kol.: Maturita ze zeměpisu
  • Baar, V. a kol.: Hospodářský zeměpis. ČGS, Praha 2018
 • Všechny ročníky
  • Školní atlas světa. Kartografie Praha (nejnovější vydání)
  • Atlas ČR. Kartografie Praha (nejnovější vydání)

Soutěže

 • Zeměpisná olympiáda
 • Středoškolská odborná činnost
 • Eurorebus

Úspěchy našich studentů

 • 2022
  • Vojtěch Trefil – 4. místo v krajském kole Zeměpisné olympiády
  • Jiří Michal – 2. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády
 • 2020
  • Jakub Liška – 3. místo v okresním kole zeměpisné olympiády
  • Zuzana Salajová – 8. místo v krajském kole zeměpisné olympiády
  • Josef Antes – 1. místo v okresním kole zeměpisné olympiády
 • 2019
  • Zuzana Salajová – 4. místo v okresním kole zeměpisné olympiády
  • Josef Antes – 5. místo v krajském kole zeměpisné olympiády
  • Kateřina Havlíčková, Zuzana Zahrádková a Josef Antes – účast v celostátním kole soutěže Eurorebus
 • 2018
  • Julie Svobodová – 4. místo v okresním kole zeměpisné olympiády
  • Lukáš Štencl – 13. místo v celostátním kole SOČ
 • 2017 - Štěpán Ptáčník – 4. místo v krajském kole zeměpisné olympiády
 • 2016 - Štěpán Ptáčník – 1. místo v krajském kole zeměpisné olympiády
 • 2015
  • Štěpán Ptáčník – 5. místo v krajském kole zeměpisné olympiády
  • Josef Antes – 2. místo v krajském kole zeměpisné olympiády
  • Denisa Navrátilová – 14. místo v celostátním kole SOČ
 • 2014
  • Josef Antes – 1. místo v krajském kole zeměpisné olympiády
  • Jakub Žůrek – 2. místo v okresním kole zeměpisné olympiády
  • Radovan Zeman – 4. místo v okresním kole zeměpisné olympiády
  • Radovan Zeman, Jana Dostálová, Kateřina Ovčiariková a Anna Holcová – 13. místo v celostátním kole soutěže Eurorebus
 • 2013 - Radovan Zeman – 4. místo v okresním kole zeměpisné olympiády, účast v celostátním kole soutěže Eurorebus
 • 2012
  • Martin Spurný – 4. místo v okresním kole zeměpisné olympiády
  • A. Blažková, J. Žůrek, P. Schovánek, R. Zeman – účast v celostátním kole soutěže Eurorebus
 • 2011
  • Martin Spurný – 2. místo v okresním kole zeměpisné olympiády
  • Jakub Žůrek – 4. místo v okresním kole zeměpisné olympiády
  • K. Ovčiariková, R. Zeman, Z. Poláchová, M. Spurný, D. Malíková,
  • J. Kohout – účast v celostátním kole soutěže Eurorebus

Užitečné odkazy

Výtvarná výchova

zevvtvovnjmaivtchfydecjbiag
"EARTh without ART is just Eh!!" (Demetri Martin)

Mnoho studentů v prvních hodinách výtvarné výchovy sdělí paní učitelce, že kreslit ani malovat neumí, že nemají výtvarný talent a že je výtvarná výchova vlastně ani nebaví. Snažíme se je na našem gymnáziu přesvědčit o opaku. Nemusíte umět namalovat portrét jako Leonardo da Vinci, aby z vás byl umělec. Vždyť umělec je v každém z nás. Jen je potřeba najít, co vlastně umí. Někteří z vás zjistíte, že umíte dobře natáčet film, že jste skvělí v abstraktní tvorbě, že umíte pracovat s textilem, že umíte nakreslit skvělý komiks, … Proto se v hodinách výtvarné výchovy snažíme studenty seznámit s pestrou škálou výtvarných technik, aby každý probudil toho umělce, který v něm dříme, a hlavně aby už nikdy nemusel říct, že ho výtvarná výchova nebaví.

Vyučující

 • Mgr. Tereza Žváčková

Učební plán

 • Prima - 2 hodiny týdně
 • Sekunda - 2 hodiny týdně
 • Tercie - 1 hodina týdně
 • Kvarta - 1 hodina týdně
 • Kvinta, 1.A - 2 hodiny týdně
 • Sexta, 2.A - 2 hodiny týdně

Přehled učiva

Prima

 • Kresebné studie
 • Malba teorie barev
 • Sny
 • Tematická práce – Vánoce
 • Písmeno je znak
 • Malba temperovými barvami
 • Tematická práce – Velikonoce
 • Plastická a prostorová tvorba
 • Fantazie vs. realita
 • Kašírování
 • Dekorační práce
 • Přírodní motivy
 • Fotografování

Sekunda

 • Hry pro všechny smysly
 • Proporce lidské hlavy
 • Fantazijní práce
 • Pohyb v umění
 • Móda a módní trendy
 • Loutka
 • GIF - práce s fotoaparátem
 • Výtvarné umění využité v umění
 • Umělecké vyjádření zvířecí říše
 • Fantazijní kresba

Tercie

 • Práce v plenéru - fotografování
 • Seznámení s historickými i moderními dominantami měst
 • Fantazie vs. realita
 • Tematická práce - Vánoce
 • Společnost v našem světě
 • Zvláštní atmosféra místa
 • Kolektivní práce
 • Památky v Uničově

Kvarta

 • Práce v plenéru
 • Okolí mého bydliště - fotografování
 • Architektura hlavních uměleckých slohů
 • Tematická práce – Vánoce
 • Tvorba významných umělců
 • Dekorativní tvorba
 • Výrazová malba
 • Pohyblivý předmět
 • Pocitová kresba
 • Práce s uměleckým dílem 2. pol. 20. stol

1.A, Kvinta

 • Umění pravěku
 • Umění Egypta
 • Oživlé umění
 • Kréta, Mykény
 • Prostorová tvorba
 • Řecko
 • Řím
 • Křesťanská antika

2.A, Sexta

 • Románské umění
 • Gotika
 • Renesance
 • Zaalpská renesance
 • Baroko
 • Klasicismus a empír
 • Umění 19. stol. a 1. pol. 20. stol.
 • Počátky abstrakce
 • Umění 2. pol. 20. stol
 • Současné tendence ve výtvarném umění

Úspěchy našich studentů

 • 2022 - Cena Městské knihovny Uničov, téma „Přebal mé oblíbené knihy“
 • 2022 – Čestné uznání: Evropa ve škole, téma „Je to odpad, nebo to může být umění?“
 • 2020 – 2. místo: Brno Art Week, téma „Na hlavu“, kategorie komiks
 • 2020 – 1. místo: Brno Art Week, téma „Na hlavu“, kategorie výtvarná akce
 • 2016 - Cena poroty: Celé Česko čte dětem, téma „Příběh za oknem“
 • 2017 - Cena poroty: Týden výtvarné kultury v Brně, soutěž na téma „Světlocit“
 • 2018
  • 1. místo: Český zahrádkářský svaz, téma „Zahrádka pro všechny generace“
  • 1. místo: Knihovna Hlinko, téma „Kouzelný svět bajek“
 • 2019
  • 2. místo: Česká národní banka, téma „Návrh bankovky v hodnotě 100 Kč“
  • 3. místo: Aeroklub České republiky, téma „Můj sen o létání“
  • Cena poroty: Dům dětí a mládeže Olomouc, téma „V říši hmyzu“
 • 2020 - 5. místo: Český zahrádkářský svaz, téma „Voda v zahradě“

Exkurze

Žáci výtvarné výchovy pravidelně každý rok jezdí na exkurzi do Muzea umění v Olomouci, kde je čeká připravený animační program, díky němu jsou žáci do tématu hlouběji vtaženi a opravdu se věnují vybrané problematice.

Tělesná výchova

zevvtvovnjmaivtchfydecjbiag
"Sportem ku zdraví" (Běžec od Marathonu)

Kalokagathia = vytříbená mysl a zdravé tělo

Kalokagathia (z řec. kalos = krásný (tělo), agathos = dobrý (duše) je spojení tělesných a duševních ctností a považuje se za cestu k dokonalosti.
Tělesná výchova je v ideálním případě uplatňování principů Kalokagathie, což je celistvost výchovy člověka. V rámci tělesné výchovy je to spojení harmonie těla a duše.
Heslo Miroslava Tyrše (českého a největšího propagátora Kalokagathie) bylo: „Ve zdravém těle zdravý duch“, což je heslo známé a do současné doby pravdivé.
V modernějším pojetí je pohyb považován za nejlepší „antidepresivum“ a stává se, právě pro svoje principy Kalokagathie, téměř každodenní součástí běžného života.
Vyučovací hodiny tělesné výchovy poskytují alespoň částečný návod, jak si k pohybu vytvořit pozitivní vazbu, a proto vyučování probíhá formou zábavných cvičení při osvojování si dovedností z různých tělovýchovných oblastí. (atletika, gymnastika, míčové hry, kondiční cvičení aj.) Nemalou součástí hodin tělesné výchovy je také vědomé „řízení“ pocitu vyplavených hormonů (endorfinů) při tělesné zátěži, kterým se říká „hormony štěstí“. Je to nemalý důvod, proč se snažit si tělesnou výchovu oblíbit…

Vyučující

 • Mgr. Martina Poláchová
 • Mgr. Roman Riedl
 • Mgr. Eva Vašíčková
 • Mgr. Milan Kux

Učební plán

 • Prima - 3 hodiny týdně
 • Sekunda - 2 hodiny týdně
 • Tercie - 2 hodiny týdně
 • Kvarta - 2 hodiny týdně
 • Kvinta, 1. A - 2 hodiny týdně
 • Sexta, 2.A - 2 hodiny týdně
 • Septima, 3.A - 2 hodiny týdně
 • Oktáva, 4.A - 2 hodiny týdně

Přehled učiva

 • V rámci všech ročníků (prima – oktáva) probíhá souhrnné vyučování různých forem tělesných aktivit s přihlédnutím k fyzickému a psychickému vývojovému stadiu studentů.

Tělovýchovné materiální vybavení

 • gymnastika - hrazda, kruhy, koberec – prostná, „koza“, švédská bedna, žíněnky…
 • atletika - startovní bloky, štafetový kolík, kriketové míčky, granáty…
 • kondiční cvičení - švihadla, medicinbaly step bedýnky, lavičky, trampolínky, kettlebelly…
 • míčové hry - míče (odbíjená, košíková, házená, kopaná), tenisové míčky, tenisové rakety, florbalové hokejky a míčky, badmintonové pálky a sítě…
 • doplňkové vybavení - brusle, lyže, lyžařské boty, přilby na cyklistiku, ochranná výstroj – brankář florbal…

Tělovýchovné kurzy

 • LVK (lyžařský výcvikový kurz) - probíhá v sekundě, kvintě a 1. ročníku čtyřletého gymnázia, je zaměřen na získání základních dovedností sjezdového lyžování (smýkaná technika, carving)
 • STK (sportovně turistický kurz) - probíhá v septimě a ve 3. ročníku vyššího gymnázia, je zaměřen hlavně na cykloturistiku

Úspěchy v soutěžích

 • 2006
  • 1. místo v okrskové soutěži v košíkové (družstvo – Janoušek, Drábek, Cineger, Homola, Hájek, Hanyášová, Bruštíková, Balatková, Mniazgová, Nevěřilová, Langerová, Chocholouš, Vybíhal, Hederer, Maršálek, Šenk
  • 4. místo v krajském kole v přespolním běhu Jeseník
 • 2007
  • 1. místo v okresním kole v přespolním běhu ml. žákyň
  • 1. místo v okresním finále ve florbale SŠ
  • 3. místo v “Medlovském Crossu”
  • 3. místo v běhu “Po stopách J. opletala”
 • 2008
  • 2. místo okresní finále ve florbale
  • 4. místo okresní finále v kopané
 • 2009
  • 3. místo v krajském finále v přespolním běhu (družstvo – Janoušek, Vojtěch)
  • 2. místo v krajském finále v přespolním běhu (Cinegr)
 • 2010
  • 2. místo v krajském finále v přespolním běhu st. žáků (družstvo – Muzikant, Kobza, Unzeitig, Drábek, Knob)
  • 2. místo v krajském finále v přespolním běhu dorostenců (družstvo – Cinegr, Janoušek, Richter, Hodulák, Havlíček)
  • 1. místo v “Medlovském Crossu” (družstvo – Piska, Pastorek, Bittner, Kobza, Muzikant, Unzeitig, Veselková, Kallerová, Opichalová, Skopalová, Přibylová, Kropáčová)
  • 1. místo ve Štafetovém běhu Po stopách Jana Opletala – VG (družstvo – Hanáková, Cinegr, Richter, Punčochářová, Krejčí)
  • 3. místo ve Štafetovém běhu Po stopách Jana Opletala – žactvo (družstvo – Přibylová, Kropáčková, Schodová, Veselíková, Kobza, Unzeitig, Knob, Drábek, Spurný)
  • 3. místo v okresním kole ve florbalu ve Šternberku
 • 2011
  • 4. místo v atletickém čtyřboji
  • 1. místo v okresním kole v přespolním běhu v Olomouci – dorost (družstvo – Kobza, Škoda, Heřmanovský, Unzeitig, Drábek)
  • 1. místo v krajském kole v přespolním běhu v Jeseníku – dorost (družstvo – Kobza, Škoda, Heřmanovský, Unzeitig, Drábek)
  • 1. místo v “Medlovském Crossu” - NG
 • 2012
  • 2. místo v přespolním běhu v Olomouci
  • 3. místo v “Medlovském Crossu”
 • 2013
  • 3. místo v Atletickém čtyřboji ZŠ
  • 1. místo v okresním finále ve florbalu v Olomouci (družstvo – Červený, Bahounek, Čekel, Štencl, Kršek, Radil, Veselík, Marčon, Michalík, Habáň, Smrček, Klaban)
  • 3. místo v krajském finále ve florbale v Hranicích (družstvo – Červený, Bahounek, Čekel, Štencl, Kršek, Radil, Veselík, Marčon, Michalík, Habáň, Smrček, Klaban)
  • 2. místo ve Štafetovém běhu Po stopách Jana Opletala (družstvo – Šenková, Kořalková, Perná, Škoda, Kobza, Knob)
 • 2014
  • 4. místo v Atletickém čtyřboji
  • 1. místo v “Medlovském Crossu” - Jan Bárta
  • 1. místo v “Medlovském Crossu” (družstvo – Jakešová, Rusínová, Šinclová, Kunst, Fibigr, Melovská, Kobzová, Mádrová, Veselík, Weigel)
 • 2015
  • 1. místo v okresním kole v přespolním běhu st. žáků
  • 1. místo v okresním kole v přespolním běhu st. žaček
  • 2. místo v okresním kole v přespolním běhu ml. žaček
  • 2. místo v okresním kole v přespolním běhu ml. žáků
  • 3. místo v krajském kole v přespolním běhu III. kategorie – chlapci
  • 3. místo v krajském kole v přespolním běhu IV. kategorie – dívky
 • 2016
  • 2. místo v okresním kole ve florbalu ml. žáků
  • 1. místo ve florbalovém turnaji o pohár starosty obce Troubelice
  • 6. místo – Běh po stopách Jana Opletala (smíšené družstvo chlapců a dívek – Martin Bajaník, Jiří Burda, Šimon Michalík, Štěpán Mádr, Jan Bárta, Michaela Červená, Kateřina Schenková, Anežka Hračová, Anita Rusínová )
 • 2017
  • 8. místo v "Medlovském Crossu" v kategorii školních družstev
  • 4. místo Vánoční turnaj v Šumvaldu – košíková chlapci
  • 1. místo v Turnaji o pohár starosty Troubelic (družstvo – Anotnín Mikulík, Maxián Přikryl, Michaela Zmrzlá, Michal Mencl, Richard Král, Adam Polách, Matyáš Melovský, Matěj Přibyl, Jan Bárta, Vojta Vrzal, Pavel Fröml, Marek Kršek)
 • 2018
  • 1. místo v krajském finále florbalu
  • 2. místo v Podzimním florbalovém turnaji v Dlouhé Loučce
  • 3. místo v okresním kole v Olomouci v basketbalu žáků
  • 6. místo – Národní finále Východ (FLORBAL CHALLENGE) v Brně
  • 2. místo v okresním kole v Olomouci v malém fotbalu ŽŠ a NG
  • 3. místo v "Medlovském Crossu" v kategorii školních družstev
  • 5. místo v okresním kole v Olomouci ve volejbalu dívek SŠ
  • 3. místo v okresním finále v Olomouci ve florbalu ml. žáků
  • 3. místo Vánoční turnaj košíkové v Šumvaldu
  • 2. místo v okresním kole v přespolního běhu v Olomouci (družstvo ml. dívek – Marie Gucká, Veronika Stránská, Anežka Hračová, Michaela Kuxová, Pavlína Berková)
  • 3. místo v okresním kole v přespolního běhu v Olomouci (družstvo ml. chlapců – Štěpán Mádr, Richard Král, Filip Gratzer, Adam Panáček, Matěj Přibyl, Antoník Mikulík)
  • 3. místo v okresním kole v přespolního běhu v Olomouci (družstvo st. dívek – Michaela Červená, Kateřina Schenková, Julie Šinclová, Eliška Petrová, Anita Rusínová, Barbora Nasswettrová)
  • 4. místo v okresním kole v přespolního běhu v Olomouci (družstvo st. chlapců – Martin Bajaník, Jiří Burda, Adam Polách, Pavel Fröml, Josef Antes)
 • 2019
  • 3. místo ve vybíjené st. chlapci
  • 2. místo ve FLORBAL CHALLENGE v Olomouci
  • 2. místo v "Medlovském Crossu" v kategorii školních družstev
  • 1. místo ve FLORBAL CHALLENGE v Uničově
  • 2. místo Vánoční turnaj v košíkové ml. chlapci
 • 2020
  • 2. místo ve SŠ turnaji ve florbalu ve Šternberku – VG
  • 2. místo ve FLORBAL CHALLENGE (krajské kolo Prostějov)

Občanská výchova a základy společenských věd

zevvtvovnjmaivtchfydecjbiag
"U koho obsah převažuje nad formou, ten je neotesaný; u koho převažuje forma nad obsahem, ten je písař. Urozený je ten, u koho jsou forma a obsah v rovnováze." (Konfucius)


Občanská výchova má za cíl formovat žáky v kompetentní občany České republiky, integrované Evropy a také jedince myslící a jednající v globálních souvislostech. Kompetentní občan je znalý svých práv a povinností, s jejich upevňováním je nutno začínat v okruhu pro žáky dobře známém, a tím je rodina. Při uplatňování svých práv a povinností musí žáci využívat principů tolerance. Občanská výchova rozvíjí schopnosti kritického myšlení, praktického využití získaných poznatků, schopnost argumentace, úspěšného vedení dialogu a diskuse.
V základech společenských věd si žáci osvojují poznatky týkající se ekonomických zákonitostí, podstaty lidské psychiky, uspořádání společnosti, role jedince ve společnosti, fungování státu, role práva v současném světě, globálních procesů, významu víry pro život člověka v 21. století a filozofického pohledu na člověka, jeho existenci a svět. Žáci tak získávají dovednosti a schopnosti, které jim umožní lépe porozumět sobě samým, i druhým lidem, orientovat se ve společnosti, na trhu práce, a zapojit se do věcí veřejných. Součástí jednotlivých vyučovacích hodin občanské výchovy a základů společenských věd jsou tematicky zaměřené interaktivní hry, videoprojekce, diskuse, debaty, projekty, exkurze apod.

Vyučující

 • Mgr. Radim Chmelík, Ph.D.
 • Mgr. Luděk Ducháč
 • Mgr. Jan jelínek
 • JUDr. Lenka Staňková

Učební plán

Občanská výchova

 • Prima, sekunda, tercie, kvarta - 1 hodina týdně

Základy společenských věd

 • 1. ročník, kvinta - 1 hodina týdně
 • 2. ročník, sexta - 1 hodina týdně
 • 3. ročník, septima - 2 hodiny týdně
 • 4. ročník, oktáva - 3 hodiny týdně

Společenskovědní seminář

 • 3. ročník, septima - 2 hodiny týdně
 • 4. ročník, oktáva - 2 hodiny týdně

Přehled učiva

Občanská výchova

 • Prima
  • Člověk v rytmu času, domov, rodinný život, má vlast, život ve škole, osobní bezpečí
 • Sekunda
  • Člověk ve společnosti, kultura, majetek, řízení společnosti, svět kolem nás, lidská práva
 • Tercie
  • Osobnost, psychické procesy a stavy, člověk v sociálních vztazích, hospodaření, právo, politika
 • Kvarta
  • Občanství, občan a právo, právní ochrana, volba povolání, hospodaření, rodina a zákony, globální svět

Základy společenských věd

 • 1. ročník, kvinta
  • Sociologie jako věda, kultura, společenská podstata člověka, sociální vztahy a sociální struktura, sociální útvary, současné problémy společnosti.
 • 2. ročník, sexta
  • Psychologie jako věda, psychické procesy, psychické stavy, psychické vlastnosti a předpoklady, psychologie osobnosti, sociální psychologie, vývojová psychologie.
 • 3. ročník, septima
  • Stát, demokracie, mezinárodní vztahy, religionistika, právo.
 • 4. ročník, oktáva
  • Ekonomie jako věda, tržní ekonomika, peníze v tržní ekonomice, národní hospodářství, člověk ve sféře práce, neformální logika, filosofie.

Učebnice

 • Občanská výchova, nakladatelství Fraus
 • Odmaturuj ze společenských věd, nakladatelství Didaktis

Soutěže a další aktivity

 • Středoškolská odborná činnost
 • Debatní soutěže – např. Verbattle – v obou typech soutěží se naši studenti umístili na předních místech v celostátních a krajských kolech
 • Velmi úzce s tématy občanské výchovy a společenských věd souvisí činnost Studentského parlamentu Gymnázia Uničov, který v praktické rovině u studentů rozvíjí občanské kompetence.
 • Gymnázium Uničov - Studentský parlament (gymun.cz)

Užitečné odkazy

Němčina a ruština

zevvtvovnjmaivtchfydecjbiag
cesko nemecky fond

Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem. (přísloví)

"Cestování po světě nabízí zkušenost, která je pokaždé jiná a vpravdě nepřenosná. Poznání, empatie a pokora jsou pak těmi cennými plody. Pro pravdivou výpověď z cest je však ještě třeba strávit čas s místními v jejich obydlích, s jejich pokrmy v kruhu jejich rodin, pěšky prochodit i místa, která nejsou na stránkách reklamních časopisů, navštívit veřejné toalety a běžnou lékařskou ordinaci."
(Zdeněk Hanka)

Výuka německého a ruského jazyka je na naší škole plně aprobovaná, oba jazyky se vyučují jako druhý cizí jazyk. Každý rok z nich studenti úspěšně maturují a německý jazyk často potřebují v dalším studiu na VŠ, kdy v rámci různých studijních programů studují jeden i více semestrů v německy mluvících zemích (Německo, Rakousko, Švýcarsko). Na cizí jazyky se třídy dělí, výuka tedy probíhá v menších skupinách.

Vyučující

Německý jazyk

 • Mgr. Drahomíra Drlíková
 • Mgr. Petra Hornišerová
 • Mgr. Radim Chmelík
 • Mgr. Zuzana Loutocká

Ruský jazyk

 • Mgr. Zuzana Loutocká
 • Mgr. Gabriela Strašilová

Učební plán

 • Osmileté studium – studenti začínají s druhým cizím jazykem v tercii a mají po celou dobu studia 3 hodiny týdně
 • Čtyřleté studium – ve všech ročnících 3 hodiny týdně

Přehled učiva

Čtení a psaní, poslech, gramatika

 • Úroveň A1 – B2

Konverzace

 • Osobní charakteristika – Rodina – Domov – Každodenní život – Moje město - Bydlení – Svátky – Vzdělávání – Volný čas, dovolená – Sport – Doprava, cestování – Kultura – Zdravý životní styl – Stravování – Móda, oblékání - Příroda – Počasí, roční období – Nakupování, služby – Profese – Společnost, generační a genderové otázky – Životní prostředí – Německá města – Berlín – Vídeň – Německo – Rakousko – Švýcarsko – Moskva – Petrohrad – Sibiř – Ruská federace – Německá literatura – Ruská literatura

Učebnice

 • Němčina – Direkt (Klett) 1. – 3. díl
 • Ruština – Raduga po novomu (Fraus) 1. – 5. díl

Soutěže

 • Konverzační soutěž
 • Němčina pro bystré hlavy
 • Ars poetica – Puškinův památník

Úspěchy našich studentů

 • 2020 Daniela Dorušáková – 4. místo v okresním kole konverzační soutěže NJ
 • 2019 Daniela Dorušáková – 3. místo v okresním kole konverzační soutěže NJ
 • 2017
  • Jana Ondrášková – 4. místo v okresním kole konverzační soutěže NJ
  • kolektiv studentů sexty – 2. místo v krajském kole soutěže Ars poetica – Puškinův památník
 • 2016 Jana Ondrášková – 4. místo v okresním kole konverzační soutěže NJ
 • 2015
  • Jiří Dorušák – 3. místo v okresním kole konverzační soutěže NJ
  • kolektiv studentů kvarty – 1. místo v krajském kole soutěže Ars poetica – Puškinův památník, postup do celostátního kola, kde Štěpán Červený získal zvláštní ocenění poroty
 • 2014 Jiří Dorušák – 5. místo v okresním kole konverzační soutěže NJ
 • 2013
  • Marek Smital – ocenění v soutěži Němčina pro bystré hlavy – studijně–poznávací pobyt v SRN
  • Zuzana Krejčí – 1. místo v mezinárodní soutěži O Rusku – rusky
  • Michaela Jarošová – 4. místo v okresním kole konverzační soutěže NJ
 • 2012
  • Zuzana Krejčí – 2. – 3. místo v celostátním kole soutěže Ars poetica – Puškinův památník
  • Jiří Dorušák – 4. místo v krajském kole konverzační soutěže NJ
 • 2011
  • Schovánek – ocenění v soutěži Němčina pro bystré hlavy – studijně-poznávací pobyt v SRN
  • Zuzana Krejčí – 1. místo v krajském kole konverzační soutěže RJ s postupem do celostátního kola
  • Klára Hájková – 3. místo v okresním kole konverzační soutěže NJ

Proč se učit německy

 • Studijní možnosti v německy mluvících zemích: V Německu a Rakousku je udělován velký počet stipendií, umožňujících studium v těchto zemích. Častá bývá spolupráce našich a německých či rakouských vysokých škol na nejrůznějších projektech.
 • Pracovní svět: Znalost němčiny významně rozšiřuje možnosti uplatnění na trhu práce.
 • Turismus a hotelnictví: Turisté z německy mluvících zemí cestují hodně a daleko, na dovolené vydávají více peněz než turisté z jiných zemí. Rádi se nechávají hýčkat personálem a průvodci, kteří ovládají němčinu.
 • Věda a výzkum: Němčina je druhým nejdůležitějším jazykem vědy. Německo se svou finanční podporou výzkumu a vývoje řadí na třetí místo na světě a uděluje zahraničním vědcům výzkumná stipendia.
 • Kulturní porozumění: Naučit se německy znamená získat vhled do života, přání a snů obyvatel německy mluvících zemí. Umožňuje také opětovné sbližování našich národů, jejichž soužití bylo během války a po válce přerušeno.
 • Cestování: Rozšiřte díky znalostem němčiny své cestovatelské možnosti.
 • Požitek z literatury, hudby, umění a filozofie: Němčina je jazykem Goetheho, Kafky, Mozarta, Bacha a Beethovena. Prohlubte svůj prožitek ze čtení a/nebo poslechu jejich děl v originále.

Výměnné pobyty

Projekt Hudba bez hranic - výměnný pobyt v Německu (Laichingen, spolková země Baden – Württemberg). Studenti bydlí v rodinách, účastní se výuky na Gymnáziu Alberta Schweitzera, jezdí na exkurze, následující rok přijedou studenti z Německa k nám. Pobyt bývá zakončen společným koncertem.

Exkurze

 • Německy mluvící země
 • Vídeň

Další aktivity

Každý rok bývají do výuky zařazeny Dny ruské a německé popř. švýcarské kuchyně, při kterých si studenti sami vyzkouší vařit speciality národních kuchyní Ruska, Německa
a Švýcarska.

Matematika

zevvtvovnjmaivtchfydecjbiag
"Nedělejte si starosti ohledně vašich potíží v matematice. Můžu vás ujistit, že ty moje jsou stále větší."
(Albert Einstein)

Slovo matematika vzniklo z řeckého slova mathematikós, což znamená milující poznání.
Matematika je skutečně o poznání, ačkoli se zpočátku zabývá pouze nejjednoduššími operacemi sčítání, odčítání, násobení a dělení. Může však postupně pronikat až do tajů složitých rovnic, jejichž řešení vede k vysvětlení fungování vesmíru, grafů popisujících ekonomický vývoj země, či do tajů takových výpočtů, díky nimž lze sestrojit přístroje zachraňující lidské životy…
Ač mnohé z vás neláká odkrývat nejhlubší tajemství matematiky, matematiku v jakékoliv podobně využíváte v každodenním životě – když jdete nakoupit či přemýšlíte, v kolik vyrazit z domu, abyste se dostavili na schůzku v přesný čas.
Proč se tedy matematiku učit? Matematika rozvíjí logické myšlení, posiluje paměť, učí číst mezi řádky, rozlišovat podstatné informace od nepodstatných, formulovat své postupy a obhajovat svá řešení. Jakmile matematice porozumíte, uvidíte její nedozírnou krásu.

Přehled vyučujících matematiky Gymnázia Uničov

 • Mgr. Lubomír Balcárek
 • RNDr. Zuzana Kopečná Voglová
 • Mgr. Roman Riedl
 • Ing. Irena Saňáková
 • Mgr. Jana Skoumalová
 • Bc. Eliška Vašíčková

Učební plán

 • Prima - 5 hodin týdně
 • Sekunda - 5 hodin týdně
 • Tercie - 4 hodiny týdně
 • Kvarta - 4 hodiny týdně
 • Kvinta, 1.A - 4 hodiny týdně
 • Sexta, 2.A - 4 hodiny týdně
 • Septima, 3.A - 4 hodiny týdně
 • Oktáva, 4.A - 4 hodiny týdně
 • Seminář z matematiky dvouletý (septima, 3.A) - 2 hodiny týdně
 • Seminář z matematiky jednoletý(oktáva, 4.A) - 2 hodiny týdně

Přehled učiva

Prima

 • Opakování učiva nižšího stupně ZŠ
 • Geometrické útvary v rovině
 • Kladná a záporná čísla
 • Dělitelnost
 • Osová a středová souměrnost
 • Racionální čísla

Sekunda

 • Racionální čísla
 • Procenta
 • Trojúhelníky a čtyřúhelníky
 • Hranoly
 • Mocniny a odmocniny
 • Výrazy
 • Lineární rovnice

Tercie

 • Lineární rovnice
 • Kruh, kružnice
 • Válec
 • Úměrnosti
 • Výrazy
 • Geometrické konstrukce

Kvarta

 • Rovnice
 • Funkce
 • Podobnost a funkce úhlu
 • Jehlany a kužely
 • Finanční matematika

Kvinta (1.A)

 • Základní poznatky z matematiky
 • Výroková logika a teorie množin
 • Algebraické výrazy
 • Rovnice a nerovnice
 • Planimetrie

Sexta (2.A)

 • Funkce
 • Goniometrie a trigonometrie
 • Stereometrie

Septima (3.A)

 • Stereometrie
 • Analytická geometrie v rovině a v prostoru
 • Analytická geometrie kvadratických útvarů v rovině
 • Kombinatorika a pravděpodobnost
 • Statistika a práce s daty

Oktáva (4.A)

 • Posloupnosti a řady
 • Diferenciální počet
 • Integrální počet

Seminář z matematiky septima (3.A)

 • Komplexní čísla
 • Rovnice v oboru komplexních čísel
 • Matice, operace s maticemi, hodnost matice
 • Řešení soustavy lineárních rovnic pomocí matic
 • Determinanty
 • Lineární rovnice a nerovnice
 • Důkazy matematických vět, typy důkazů
 • Funkce

Seminář z matematiky oktáva (4.A)

 • Číselné obory
 • Algebraické výrazy
 • Rovnice a nerovnice
 • Funkce
 • Posloupnosti a finanční matematika
 • Planimetrie
 • Stereometrie
 • Analytická geometrie
 • Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika

Učebnice

 • Prima
  • J. Herman a kol. – Úvodní opakování
  • J. Herman a kol. – Kladná a záporná čísla
  • J. Herman a kol. – Dělitelnost
  • J. Herman a kol. – Osová a středová souměrnost
  • J. Herman a kol. – Racionální čísla a procenta
 • Sekunda
  • J. Herman a kol. – Racionální čísla a procenta
  • J. Herman a kol. – Trojúhelníky a čtyřúhelníky
  • J. Herman a kol. – Hranoly
  • J. Herman a kol. – Výrazy 1
 • Tercie
  • J. Herman a kol. – Rovnice a nerovnice
  • J. Herman a kol. – Kruhy a válce
  • J. Herman a kol. – Úměrnosti
  • J. Herman a kol. – Geometrické konstrukce
  • J. Herman a kol. – Výrazy 2
 • Kvarta
  • J. Herman a kol. – Rovnice a jejich soustavy
  • J. Herman a kol. – Funkce
  • J. Herman a kol. – Podobnost a funkce úhlu
  • J. Herman a kol. – Jehlany a kužely
 • Kvinta (1.A)
  • P. Krupka – Matematika pro střední školy
  • Bušek, E. Calda – Základní poznatky z matematiky
  • L. Boček, J. Zhouf, J. Charvát – Rovnice a nerovnice
  • E. Pomykalová – Planimetrie
 • Sexta (2.A)
  • O. Odvárko – Funkce
  • O. Odvárko - Goniometrie
  • E. Pomykalová – Stereometrie
 • Septima (3.A)
  • M. Kočandrle, L. Boček – Analytická geometrie
  • E. Calda, V. Dupač – Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika
  • E. Calda – Komplexní čísla: matematický seminář
 • Oktáva (4.A)
  • O. Odvárko – Posloupnosti a řady
  • D. Hrubý, J. Kubát – Diferenciální a integrální počet
 • Vyšší a čtyřleté gymnázium
  • Didaktis – Matematika pro střední školy (1. až 9. díl, učebnice a pracovní sešity)

Soutěže

 • Matematická olympiáda
 • Matematický klokan
 • Pythagoriáda
 • Pišqorky
 • Logická olympiáda
 • Pangea

Úspěchy našich studentů

 • 2021 Petr Kovář - 3. místo v okresním kole soutěže Matematický klokan
 • 2018 Vojtěch Vrzal - 1. místo v okresním kole soutěže Matematický klokan
 • 2016
  • Štěpán Ptáčník - 1. místo v okresním a v krajském kole Pythagoriády, úspěšný řešitel okresního kola Matematické olympiády kategorie Z7
  • Josef Antes - 3. místo v okresním kole a 4. místo v krajském kole Pythagoriády
 • 2015
  • Štěpán Ptáčník - 3. místo v okresním kole Pythagoriády
  • Josef Antes - 2. místo v okresním kole Matematické olympiády
  • Karolína Melovská - 3. místo v okresním kole Pythagoriády
 • 2013
  • Karolína Melovská - 1. místo v okresním kole Pythagoriády
  • Žofie Vitešníková - 3. místo v okresním kole Matematické olympiády
  • Petr Bahounek - 2. místo v okresním kole Pythagoriády
  • Čeněk Škarda - ocenění v mezinárodní soutěži Expo Science Amavet v oboru Matematika, publikace v odborném časopise Pokroky matematiky, fyziky a astronomie – článek Násobíme chytře?
  • Patrik Schovánek - 2. místo v krajském kole soutěže Matematický klokan
 • 2012
  • Lubomír Smrček - 1. místo v okresním kole Matematické olympiády
  • Čeněk Škarda - 3. místo v krajském kole a 7. místo v celostátním kole SOČ
  • Patrik Schovánek - 2. místo v krajském kole soutěže Matematický klokan
  • Lubomír Gottwald - 3. místo v okresním kole Pythagoriády
 • 2011
  • Lucie Suchá - 3. místo v okresním kole Matematické olympiády
  • Martin Šváb - 2. místo v okresním kole Matematické olympiády
  • Jan Spurný - 3. místo v okresním kole Matematické olympiády
  • Jan Spurný - 3. místo v okresním kole Pythagoriády
  • Radek Strašil - 3. místo v okresním kole Pythagoriády
  • Radek Strašil - 3. místo v okresním kole Matematické olympiády
  • Barbora Doležalová - 1. místo v okresním kole Matematické olympiády
  • Zuzana Kropáčová - 2. místo v krajském kole SOČ a 5. místo v celostátním kole SOČ

Užitečné odkazy

Informatika a výpočetní technika

zevvtvovnjmaivtchfydecjbiag
"Pokud se očekává, že stroj bude neomylný, nemůže být také inteligentní."
(Alan Turing, zakladatel moderní informatiky)

Na nižším gymnáziu žáci získávají znalosti a dovednosti nezbytné k ovládání výpočetní techniky, pro práci se základními kancelářskými aplikacemi, seznamují se s různými způsoby přenosu a uchování informací, s problematikou počítačových virů, s možnostmi elektronické komunikace a učí se využívat nejrůznější informační zdroje.
Studenti vyššího gymnázia dále porozumí hardwarové a softwarové konfiguraci počítače, naučí se používat bitmapové a vektorové grafické editory, převádět mezi číselnými soustavami, vytvářet databáze, internetové stránky, algoritmizovat a programovat úlohy a další.
Výuka probíhá ve dvou specializovaných učebnách vybavených moderní výpočetní a prezentační technikou.
Každý žák má tak při výuce k dispozici svůj počítač.

Vyučující předmětu

 • Mgr. Milan Kux
 • Mgr. Miroslav Komsa
 • Ing. Irena Saňáková

Učební plán

 • Tercie - 2 hodiny týdně
 • Kvarta - 2 hodiny týdně
 • Kvinta a 1. ročník - 2 hodiny týdně
 • Sexta a 2. ročník - 1 hodina týdně
 • Septima a 3. ročník - volitelný seminář 2 hodiny týdně
 • Oktáva a 4. ročník - volitelný seminář 2 hodiny týdně

Přehled učiva

Tercie

 • Bezpečnost a hygiena při práci s PC
 • Informace, data, hardware, software
 • Kancelářské aplikace
 • Internet a jeho služby
 • Základy algoritmizace a programování – želví grafika (ComLogo, Python)

Kvarta

 • Tvorba www
 • Počítačová grafika
 • Návrh a konstrukce robotů (Lego EV3 a Lego NXT)

Kvinta a 1. ročník čtyřletého studia

 • Hardware a software
 • Malware, kyberbezpečnost
 • LAN, WAN, protokoly internetu, TCP/IP
 • Algoritmizace a programování (VisualBasic, Python)

Sexta a 2. ročník čtyřletého studia

 • Zálohování a ochrana dat
 • Softwarové právo, autorský zákon
 • Databáze
 • CAD systémy – úvod (AutoCAD)

Septima a 3. ročník čtyřletého studia (Seminář z IVT)

 • Pokročilé algoritmy a programování I. (VisualBasic, Python)

Oktáva a 4. ročník čtyřletého studia (Seminář z IVT)

 • Pokročilé algoritmy a programování II. (VisualBasic, Python)
 • CAD systémy a 3D modelování (AutoCAD, Inventor 3D)

Studijní materiály

 • Žáci mají k dispozici studijní texty, vytvářené a průběžně aktualizované vyučujícími

Soutěže

 • Středoškolská odborná činnost
 • Korespondenční soutěže v programování

Chemie

zevvtvovnjmaivtchfydecjbiag
"Učenec v laboratoři není jen odborník, je to dítě, které hledí na vědu jako na pohádku. Vidí ve vědě krásu." (Marie Curie-Skłodowská)

Chemie (archaicky lučba) je přírodní věda, která se zabývá vlastnostmi, složením, strukturou, přípravou látek a jejich vzájemnými reakcemi. Název vědního oboru, původně chymie, může souviset se starým hebrejským názvem pro Egypt. Starověcí Egypťané totiž ovládali řadu chemických znalostí a dovedností.
Nicméně, když to zjednodušíme. Láska? Není nic než chemie.

Výuka chemie probíhá plně aprobovaně, studenti mají možnost rozvíjet praktické dovednosti v chemické laboratoři v rámci laboratorních cvičení.
V septimě a 3. ročníku si studenti mohou zvolit chemický seminář, který prohlubuje středoškolské učivo chemie.

Vyučující chemie

 • Mgr. Renáta Opichalová
 • Mgr. Klára Nevřelová

Učební plán

 • sekunda - 2 hodiny týdně
 • tercie - 2 + 1 hodina týdně laboratorní cvičení
 • kvarta - 2 + 1 hodina týdně laboratorní cvičení
 • kvinta, 1. ročník - 2 + 1 hodina týdně laboratorní cvičení
 • sexta, 2. ročník - 2 + 1 hodina týdně laboratorní cvičení
 • septima, 3. ročník - 2 hodiny týdně + volitelný seminář 2 hodiny týdně
 • oktáva, 4. ročník - volitelný seminář 2 hodiny týdně

Přehled učiva

Sekunda

 • Vlastnosti látek, směsi
 • Voda, vzduch
 • Periodická soustava prvků a chemické prvky
 • Chemická vazba
 • Chemické sloučeniny a jejich názvosloví – oxidy, halogenidy, sulfidy, kyseliny

Tercie

 • Kyseliny, hydroxidy
 • Kyselost a zásaditost roztoků, neutralizace
 • Redoxní reakce, galvanické články
 • Energie a chemické reakce, zdroje energie
 • Chemické výpočty

Kvarta

 • Uhlovodíky
 • Deriváty uhlovodíků – halogenderiváty, dusíkaté deriváty, kyslíkaté deriváty – alkoholy, fenoly, karbonylové sloučeniny, karboxylové sloučeniny
 • Přírodní sloučeniny – sacharidy, tuky, bílkoviny, hormony, enzymy, vitamíny
 • Plasty a umělá textilní vlákna
 • Chemie v životě člověka

Kvinta a 1. ročník

 • Úvod do studia chemie
 • Klasifikace a struktura látek, struktura atomu
 • Periodická soustava prvků
 • Chemická vazba, chemické reakce a rovnice
 • Anorganické názvosloví
 • Chemická rovnováha, termochemie
 • Chemické prvky
 • Redoxní reakce

Sexta a 2. ročník

 • Kovy – s, p. d
 • Základy organické chemie
 • Alkany, alkeny, alkadieny, alkyny, areny
 • Deriváty uhlovodíků - halogenderiváty, dusíkaté deriváty, kyslíkaté deriváty – alkoholy, fenoly, karbonylové sloučeniny, ethery

Septima a 3. ročník

 • Karboxylové kyseliny a jejich deriváty
 • Organokovové sloučeniny a heterocyklické sloučeniny
 • Biochemie – sacharidy, lipidy, proteiny, alkaloidy, izoprenoidy, nukleové kyseliny, hormony, enzymy
 • Metabolické děje
 • Makromolekulární chemie

Učebnice

 • Sekunda - Šibor J.,Plucková I., Mach J.,: Chemie Úvod do obecné a anorganické chemie, NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. 2017
 • Tercie
  • Šibor J.,Plucková I., Mach J.,: Chemie Úvod do obecné a anorganické chemie, NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. 2017
  • Šibor J.,Plucková I., Mach J.,: Chemie Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. 2017
 • Kvarta - Šibor J.,Plucková I., Mach J.,: Chemie Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. 2017
 • Kvinta, 1. ročník
  • Mareček A., Honza J.: Chemie pro čtyřletá gymnázia I, Dataprint 1998 Vacík J. a kol.: Přehled středoškolské chemie, SPN Praha 1990
  • Vacík J. a kol.: Chemie obecná a anorganická pro gymnázia I, SPN Praha 1995
 • Sexta, 2. ročník
  • Mareček A., Honza J.: Chemie pro čtyřletá gymnázia II, Dataprint 1998, 2000
  • Vacík J. a kol.: Přehled středoškolské chemie, SPN Praha 1990
  • Vacík J. a kol.: Chemie obecná a anorganická pro gymnázia I, SPN Praha 1995
  • Kolář K. a kol.: Chemie organická a biochemie pro gymnázia II, SPN Praha 1996
 • Septima, 3. ročník
  • Mareček A., Honza J.: Chemie pro čtyřletá gymnázia III, Dataprint 1998, 2000
  • Vacík J. a kol.: Přehled středoškolské chemie, SPN Praha 1990
  • Kolář K. a kol.: Chemie organická a biochemie pro gymnázia II, SPN Praha 1996

Úspěchy našich studentů

 • 2019/20
  • Adam Panáček – úspěšný řešitel okresního kola chemické olympiády kategorie D
 • 2018/19
  • Berenika Stloukalová - 3. místo a s jedna ze tří úspěšných řešitelů krajského kola chemické olympiády kategorie A
  • Dalibor Očenášek - úspěšný řešitel okresního i krajského kola chemické olympiády kategorie D
  • Kateřina Havlíčková - úspěšný řešitel krajského kola chemické olympiády kategorie C
 • 2017/18
  • Berenika Stloukalová - umístila se v celostátním kole SOČ v oboru chemie se svou prací Využití oxidačně-redukčních enzymů při výrobě průmyslově zajímavých chemikálií v první desítce
  • Štěpán Ptáčník - úspěšný řešitel okresního i krajského kola chemické olympiády kategorie D
  • Kateřina Havlíčková - úspěšný řešitel krajského kola chemické olympiády kategorie C
 • 2016/17
  • Berenika Stloukalová - 3. místo v krajském kole chemické olympiády kategorie C
  • Jan Poštulka - úspěšný řešitel krajského kola chemické olympiády kategorie

Užitečné odkazy

Chemická olympiáda

KSICHT – Korespondenční Seminář Inspirovaný Chemickou Tematikou

Fyzika

zevvtvovnjmaivtchfydecjbiag
Řecké slovo φυσιζ [fýsis] znamená příroda.

Fyzika je tedy základem celé přírodovědy (dříve byla nazývána také přírodní filosofií). Zabývá se nejobecnějšími přírodními jevy a jejich zákonitostmi. Je to exaktní věda založená na přesných měřeních a matematických výpočtech. Přesto je v řadě přírodních jevů důležité pochopit především jejich podstatu a příčiny, a to je často možné i bez složité matematiky.

"Všechny fyzikální teorie bez ohledu na své matematické vyjádření by měly být popsány natolik jednoduše, aby jim dokázalo porozumět i malé dítě." (Albert Einstein)

Vyučující fyziky

 • Mgr. Miroslav Komsa
 • Mgr. Milan Kux

Učební plán

 • Prima - 2 hodiny týdně
 • Sekunda - 2 + 1/2 hodiny cvičení z F týdně
 • Tercie - 2 + 1/2 hodiny cvičení z F týdně
 • Kvarta - 2 + 1/2 hodiny cvičení z F týdně
 • Kvinta a 1. ročník - 2 hodiny týdně
 • Sexta a 2. ročník - 2 hodiny týdně
 • Septima a 3. ročník - 2 hodiny týdně + volitelný seminář 2 hodiny týdně
 • Oktáva a 4. ročník - 2 hodiny týdně + volitelný seminář 2 hodiny týdně

Přehled učiva

Prima

 • Vlastnosti látek a těles
 • Elektrický obvod

Sekunda

 • Pohyb a síla
 • Mechanické vlastnosti kapalin a plynů
 • Světelné jevy

Tercie

 • Práce, energie, teplo
 • Elektrické jevy
 • Zvukové jevy
 • Fyzika zemské atmosféry

Kvarta

 • Elektromagnetické jevy
 • Střídavý proud
 • Elektrický proud v kapalinách, plynech, polovodičích
 • Elektřina v domě
 • Elektromagnetické záření
 • Optické přístroje
 • Jaderná energie
 • Vesmír

Kvinta a 1. ročník čtyřletého studia

 • Fyzikální veličiny a jejich měření
 • Kinematika hmotného bodu
 • Dynamika hmotného bodu a soustavy hmotných bodů
 • Mechanická práce a energie
 • Gravitační pole
 • Mechanika tuhého tělesa
 • Mechanika kapalin a plynů

Sexta a 2. ročník čtyřletého studia

 • Základní poznatky molekulové fyziky a termodynamiky
 • Vnitřní energie, práce, teplo
 • Struktura a vlastnosti plynů, pevných látek a kapalin
 • Změny skupenství látek
 • Mechanické kmitání a vlnění, zvuk

Septima a 3. ročník čtyřletého studia

 • Elektrický náboj a elektrické pole
 • Elektrický proud v kovech, polovodičích, kapalinách, plynech a ve vakuu
 • Stacionární a nestacionární magnetické pole
 • Střídavý proud, energetika
 • Elektromagnetické kmitání a vlnění
 • Odraz, lom, disperze světla

Oktáva a 4. ročník čtyřletého studia

 • Vlnová optika
 • Paprsková optika, optické přístroje
 • Elektromagnetické záření
 • Speciální teorie relativity
 • Základy kvantové, atomové, jaderné fyziky a fyziky částic

Učebnice

 • Prima - R. Kolářová, J. Bohuněk: Fyzika pro 6. ročník základní školy
 • Sekunda - J. Bohuněk, R. Kolářová: Fyzika pro 7. ročník základní školy
 • Tercie - R. Kolářová, J. Bohuněk: Fyzika pro 8. ročník základní školy
 • Kvarta - J. Bohuněk, R. Kolářová, I. Štoll: Fyzika pro 9. ročník základní školy
 • Kvinta + 1. ročník - M. Bednařík a kol.: F pro gymnázia - Mechanika
 • Sexta + 2. ročník
  • K. Bartuška, E. Svoboda: F pro gymnázia - Molekulová fyzika a termika
  • O. Lepil: F pro gymnázia - Mechanické kmitání a vlnění
 • Septima + 3. ročník
  • O. Lepil, P. Šedivý: F pro gymnázia - Elektřina a magnetismus
  • O. Lepil, Z. Kupka: F pro gymnázia - Optika
 • Oktáva + 4. ročník
  • O. Lepil, Z. Kupka: F pro gymnázia - Optika
  • K. Bartuška: F pro gymnázia - Speciální teorie relativity
  • I. Štoll: F pro gymnázia - Fyzika mikrosvěta

Soutěže

 • Fyzikální olympiáda
 • Astronomická olympiáda
 • Fyziklání
 • FyzIQ
 • Středoškolská odborná činnost

Úspěchy našich studentů

 • 2021/2022
  • Ondřej Škoda - 4. místo v okresním kole Archimediády
  • Karolína Piková - 7. místo v okresním kole Archimediády
  • Jolana Menšíková - 7. místo v okresní kole FO kategorie F
  • Petr Kovář - 6. místo v krajském kole Astronomické olympiády kategorie A 16. místo v celostátním kole Astronomické olympiády kategorie A
  • Matyáš Vícha - 7. místo v krajském kole Astronomické olympiády kategorie GH
 • 2019/2020
  • Magdaléna Smyčková - 3. místo v okresní kole FO kategorie E
  • Richard Plachý - 5. místo v okresní kole FO kategorie F
 • 2018/2019
  • Jakub Salaj - 1. místo na konferenci mladých přírodovědců, 2. místo v krajském kole SOČ, 2. místo v okresním kole SOČ
  • Mikuláš Pik - 2. místo v okresním kole FO kategorie F
  • Magdaléna Smyčková - 5. místo v okresním kole FO kategorie F
  • Josef Antes - 9. místo v krajském kole FO kategorie C (2. místo v rámci okresu)
  • Dalibor Očenášek - 5. místo v krajském kole FO kategorie E (2. místo v rámci okresu)
  • Petr Kovář - 4. místo v okresním kole FO kategorie E
  • Tomáš Klaban, Matyáš Dittrich, Kvido Hron - 3. místo v Moravském finále soutěže Wings of Future
 • 2017/2018
  • Jan Poštulka, Daniel Staník - 1. místo v okresním kole SOČ, 1. místo v krajském kole SOČ, 3. místo v celostátním kole SOČ, 2. místo v celostátní přehlídce soutěže České hlavičky
  • Klára Kotlánová - 2. místo v okresní kole FO kategorie F
  • Mikuláš Pik - 2. místo v okresní kole FO kategorie F
  • Dalibor Očenášek - 4. místo v okresní kole FO kategorie F
  • Josef Antes - 5. místo v krajském kole FO kategorie D (2. místo v rámci okresu)
  • Jakub Salaj - 9. místo v krajském kole FO kategorie D (3. místo v rámci okresu)
 • 2016/2017
  • Jakub Salaj - 1. místo v krajském kole FO kategorie E, 3. místo v okresní kole FO kategorie E
  • Josef Antes - 6. místo v krajském kole FO kategorie E, 5. místo v okresní kole FO kategorie E
  • Štěpán Ptáčník - 5. místo v okresním kole FO kategorie F
  • Matyáš Pik - 4. místo v okresní kole Archimediády

Užitečné odkazy

K dispozici pro zájemce

 • Maturitní témata pro profilovou část maturitní zkoušky z předmětu FYZIKA
 • Zadání FO

Zavolejte nám:

(+420) 585 081 111

Napište nám:

gym.unicov@gymun.cz

Navštivte nás:

Gymnazijní 257, Uničov

Datová schránka:

vsvdwir

kontaktedookitfacebooktwitteryoutubestravovani