Dobrý večer, dnes je čtvrtek 20.6.2024, dnes má svátek Květa, zítra Alois.
kontaktedookitfacebooktwitteryoutubestravovani

Výsledky 2. kola přijímacího řízení 4-leté studium na školní rok 2019/2020

V přiloženém souboru formátu PDF je uveden seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

pdfVýsledky přijímacího řízení217.72 KB

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020 - výsledky 1. kola

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání (§ 60a odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění).

Nepřijatým uchazečům doporučujeme podat odvolání (do 3 dnů po doručení rozhodnutí o nepřijetí), protože lze důvodně předpokládat, že ne všichni přijatí uchazeči u nás odevzdají zápisový lístek. Vzor odvolání je v sekci Informace o přijímacím řízení, a to ve spodní části stránky.

Rozhodnutí o nepřijetí lze osobně vyzvednout v kanceláři školy v úterý 30. 4. 2019 v době od 13 do 15 hod. Pak bude odesláno poštou. Zároveň je možné osobně podat odvolání.

Úřední hodiny pro podávání zápisových lístků:

Pondělí, středa      8-16
Úterý, čtvrtek           8-15
Pátek                       8-14

Každý den polední přestávka od 12 do 13 hodin.

V níže uvedených souborech PDF jsou výsledky rozděleny na čtyřleté a osmileté studium.
Uchazeči v nich vystupují pod přidělenými registračními čísly.

pdfOsmileté studium353.8 KB

pdfČtyřleté studium347.16 KB

Přijímání přihlášek ke studiu 2019

Přihlášky ke studiu přijímáme na sekretariátu gymnázia do 1. března 2019 každý pracovní den v tyto úřední hodiny:

Pondělí 7 – 16
Úterý 7 - 15
Středa 7 – 16
Čtvrtek 7 – 15
Pátek 7 - 14


Přijímací zkoušky nanečisto 2019 - výsledky

V níže uvedeném souboru jsou podle přidělených identifikačních čísel uvedeny bodové výsledky žáků z pátých i devatých tříd. Ve spodní části listu si vyberte příslušnou třídu na barevných záložkách a najděte si svoje identifikační číslo. V řádku jsou pak dosažené body z obou testů.

xlsVýsledky přijímacích zkoušek nanečisto36 KB

Přijímací zkoušky nanečisto 2019

Tradičně začátkem února pořádáme pro zájemce z řad potencionálních uchazečů o studium přijímací zkoušky nanečisto. Tato akce umožní všem registrovaným vyzkoušet si na vlastní kůži, jaké pocity zažijí pak následně u ostrých přijímacích zkoušek. Pro registrované připravujeme testovací sešity.
Termín konání je úterý 5. února 2019 ve 14 hodin.
Za registrace přijaté do konce ledna 2019 děkujeme. Po vyhodnocení budou dosažené výsledky testování zveřejněny pod identifikačními čísly, která všichni přítomní obdrží před vlastním zahájením testování.

Zahájení školního roku 2018/2019 v primě a 1.A

Studenty primy a prvního ročníku navštívil při zahájení školního roku náměstek hejtmana Olomouckého kraje Mgr. Dalibor Horák, který se též řadí mezi absolventy našeho gymnázia. „Do pocitů nových studentů se dokážu dobře vcítit, v živé paměti mám okamžiky, když jsem před třiceti devíti lety seděl ve stejných lavicích jako oni,“ vzpomněl na svá studentská léta a popřál novým gymnazistům hodně štěstí a úspěchů.

zahajeni_2
zahajeni_2
zahajeni_8
zahajeni_8
zahajeni_9
zahajeni_9
zahajeni_4
zahajeni_4

Zahájení nového školního roku 2018/2019

  • 8:10 v kmenových učebnách
  • všem studentům přejeme úspěšný školní rok!
  • noví žáci: prima – učebna 7 (přízemí staré budovy, z vestibulu doleva), 1.A – učebna 41 (1. patro nové budovy, z vestibulu doprava)
  • podle informací ředitele SPŠ a SOU Uničov nebude rekonstrukce školní jídelny dokončena v původním termínu; během měsíce září nebude možné chodit na obědy (objednávku stravování pro nové žáky lze odložit na konec září)

Úřední hodiny během letních prázdnin 2018

Pondělí        2. 7. 2018          9:00 – 11:00
Pondělí        9. 7. 2018          9:00 – 11:00
Pondělí      16. 7. 2018          9:00 – 11:00    
Pondělí        6. 8. 2018          9:00 – 11:00              
Pondělí      13. 8. 2018          9:00 – 11:00

Od 20. 8. 2018 do konce srpna denně 8:00 – 12:00.

Informační schůzka pro rodiče budoucích žáků 2018

V pondělí 11. 6. 2018 se konala informační schůzka s rodiči budoucích žáků ve školním roce 2018/2019. Pro úplnost přikládáme materiály, které v přednáškovém sále provázely výklad.

pptInformační schůzka - prezentace1.4 MB

Navždy zůstává v našich srdcích

Karel Tesař

Náš milý a drahý kolega Karel Tesař, který v říjnu 2017 tragicky zahynul ve Vysokých Tatrách, byl pochován v úzkém rodinném kruhu na hřbitově ve Štarnově.
Věnujte mu spolu s námi tichou vzpomínku.
Odešel dobrý člověk.

Zavolejte nám:

(+420) 585 081 111

Napište nám:

gym.unicov@gymun.cz

Navštivte nás:

Gymnazijní 257, Uničov

Datová schránka:

vsvdwir

kontaktedookitfacebooktwitteryoutubestravovani