Dobré poledne, dnes je sobota 20.7.2024, dnes má svátek Ilja, zítra Vítězslav.
kontaktedookitfacebooktwitteryoutubestravovani

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého studia 2015/2016

Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 v souladu s §60 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a §2 a §3 Vyhl. č. 394/2008, kterou se mění Vyhl. č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů

VYHLAŠUJE

2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého studia,
obor vzdělávání 7941K/41 Gymnázium

 • Termín vyhodnocení přijímacího řízení - pátek 22. 5. 2015
 • Termín pro odevzdání přihlášek - do čtvrtku 21. 5. 2015 (nejlépe doručit osobně řediteli školy, používá se formulář z 1. kola, druhá škola se nevyplňuje)
 • Kritéria přijímacího řízení - uchazeči budou přijímáni v pořadí stanoveném podle průměrného prospěchu za poslední tři klasifikační období uvedená na přihlášce, příp. podle výsledků v soutěžích (podrobná kritéria jsou uvedena níže)
 • Počet přijímaných uchazečů: 8
 • Žáci budou přijímáni do naplnění kapacity třídy (tj. 30 žáků)

V Uničově dne 11. 5. 2015 

Mgr. Roman Riedl
ředitel školy

Úřední deska

Podrobná kritéria


Seznam přijatých uchazečů pod přidělenými čísly - 2. kolo

pdfČtyřleté studium292.61 KB


Provoz školy o hlavních prázdninách 2013

Pokud si potřebujete vyřídit důležité administrativní záležitosti, navštivte školu v některém z následujících termínů.

 • Pondělí    1. 7. 2013            9:00 – 11:00
 • Pondělí    8. 7. 2013            9:00 – 11:00
 • Pondělí  15. 7. 2013            9:00 – 11:00
 • Pondělí    5. 8. 2013            9:00 – 11:00
 • Pondělí  12. 8. 2013            9:00 – 11:00
 • Pondělí  19. 8. 2013            9:00 – 11:00

Poslední termín doručení přihlášek ke studiu

Příjem přihlášek končí v pátek 15. 3. 2013.
Po tomto termínu již nemůže být přihláška dle Školského zákona přijata. Přihlášky ke vzdělávání můžete doručit osobně do kanceláře školy. Úřední hodiny jsou každý pracovní den od 7:00 do 15:30, po dobu jarních práznin denně od 7:00 do 15:00, polední přestávka od 11:30 do 12:30.
Pokud chcete poslat přihlášku poštou, doporučujeme poslat ji doporučeně. Podací lístek uschovejte pro případnou reklamaci. U přihlášek zaslaných poštou rozhoduje datum doručení, nikoliv datum podání na poštu. Proto přihlášku pošlete raději v dostatečném předstihu.
Přihlášku můžete také vhodit do zabezpečené poštovní schránky před hlavním vchodem školy.

Přijímací řízení
Přijímací zkoušky

Bezdrátový internet

Bezdrátová síťV tomto školním roce byly pro žáky a zaměstnance školy zprovozněny služby Wi-Fi sítě, která umožňuje přístup k internetovým službám prostřednictvím bezdrátového připojení do počítačové sítě nacházející se v budovách školy a jejím blízkém okolí.

pdfPravidla pro používání bezdrátového internetu v prostorách školy175.39 KB

Zavolejte nám:

(+420) 585 081 111

Napište nám:

gym.unicov@gymun.cz

Navštivte nás:

Gymnazijní 257, Uničov

Datová schránka:

vsvdwir

kontaktedookitfacebooktwitteryoutubestravovani