Dobrý večer, dnes je neděle 10.12.2023, dnes má svátek Julie, zítra Dana.
kontaktedookitfacebooktwitteryoutubestravovani

Matematický klokan 2022

klokan

V pátek 18. března 2022 se vybraní studenti našeho gymnázia zúčastnili mezinárodní soutěže Matematický klokan.
Soutěžící řešili celkem 24 úloh, mohli získat maximálně 120 bodů.
Nejlepší řešitelé v jednotlivých kategoriích jsou:

  • Benjamín: Ondřej Škoda (II) - 108 bodů
  • Kadet: Petr Vyroubal (IV) - 84 bodů
  • Junior: David Ullmann (V) - 67 bodů
  • Student: Petr Kovář (VII) - 91 bodů

Gratulujeme a přejeme mnoho dalších (nejen) matematických úspěchů!

PÍSAŘSKÁ DÍLNA

dilna

Pro gymnazijní kvintu
studio Bez kliky přivezlo pintu
- a to inkoustu duběnkového,
by student každý užil i písma gotického.

Jak a čím se dříve psalo? Jak obtížná byla práce písařů? V inspirativním prostředí Městské knihovny Uničov se studenti kvinty díky panu Romanu Prokešovi ze studia Bez kliky seznámili nejen s historií písma, ale mohli si i na vlastní kůži vyzkoušet náročnou, avšak krásnou práci středověkých písařů. Studenti se pokusili napodobit středověké písmo nebo si zahráli piškvorky na speciální voskové destičce. Ruce modré od inkoustu svědčily o pilné práci a plném nasazení.

Mgr. Petra Hornišerová

VYRAZILI JSME DO HAMBURKU HLEDAT SMART CITY

smart city

Mezinárodní studentský projekt Smart City Erasmus+ organizovaný Evropskou unií se zabývá obecným zlepšováním kvality života jak ve velkých, tak v menších městech Evropy. Cílem je žít ekologičtěji a naplno využívat přírodní energie. S touto vizí se spojily tři školy napříč Evropou – naše Gymnázium Uničov, hamburská Stadtteilschule Fischbek-Falkenberg a neapolská Instituto Superiore Statale Luca Pacioli.
Německý tým přišel s originálním nápadem, jak efektivně nahradit klasické čističe vzduchu. Ty totiž potřebují neustálý přívod elektřiny, což je činí méně ekologické. Návrh boxu z kompostovatelného přírodního materiálu je skvělou alternativou. Uvnitř boxu jsou rostliny, které jsou automaticky zavlažovány a ke svému růstu využívají sluneční energii. V budoucnu by měly být tyto boxy aktivně využívány ve školních třídách.
Projekt probíhá již od roku 2019, ale kvůli pandemii covidu se návštěva Hamburku mohla uskutečnit až letos v únoru. Během šesti dnů jsme měli možnost nahlížet do výuky německých studentů a přiučit se novým znalostem v různých vzdělávacích předmětech. V odpoledních hodinách jsme poznávali oblíbená místa Hamburku. Navštívili jsme např. muzeum umění Kunsthalle, slavný přístav, radnici, bruslili jsme pod širým nebem. Jeden den jsme také strávili v rodinách německých studentů a viděli jejich každodenní život. Díky projektu jsme také mohli zlepšit své komunikační dovednosti v anglickém a samozřejmě také německém jazyce. Musíme moc poděkovat našim mentorkám Haně Menclové a Haně Slavíkové za to, že dokázaly přes všechny překážky výlet zrealizovat a my tak mohli zažít skvělý týden v krásném přístavním městě Hamburku.

Markéta Sovová a Michaela Kuxová, septima

Hra s dezinfombies – hravý workshop

dezinformace

Žáci tercie v úterý 8. 3. 2022 bojovali s dezinfombies - nemyslícími bytostmi připomínajícími zombie. Tyto bytosti napadené vzácným virem jsou nebezpečné, protože bezmezně věří všemu, co se jim řekne, včetně všech možných dezinformací. Úkol pro zúčastněné byl jasný: všechny zachránit pomocí kouzelné vakcíny děda Vševěda.
Pracovalo se ve čtyřčlenných týmech. Pod vedením lektora ze společnosti Fakescape, z. s. se žáci hravou formou seznámil s problematikou fake news, kritického myšlení, odhalování manipulace atd. Při řešení úloh získali i reflexi týkající se témat jako je reklama na sociálních sítích, influenceři, clickbaity a klamání uživatelů.

Ing. Irena Saňáková

Prima na exkurzi po památkách Uničova 2021

Ve středu 20. října 2021 se žáci primy za hezkého počasí vydali na exkurzi po Uničově, v níž se během tří vyučovacích hodin zaměřili na současnost a minulost města v rámci mezipředmětových vztahů (občanská výchova, dějepis, výtvarná výchova). Těžištěm výpravy byly významné památky v centru Uničova, jejichž prostřednictvím její účastníci aktivně prezentovali svůj zájem o lokální historii i architektonické styly. Zastavili jsme se také u místních muzeí a absolvovali návštěvu Radniční věže, z jejíhož ochozu jsme zažili nádherný výhled na celé město i jeho bližší a vzdálenější okolí.
Trasa samotné exkurze začala po osmé hodině ranní přesunem od našeho gymnázia k renesanční budově Muzea U Vodní branky a ke komplexu bývalého minoritského kláštera s kostelem Povýšení sv. kříže (dnes koncertní síň). Odtud jsme se vydali k Muzeu vězeňství, zvanému Šatlava, a ještě v ulici Příční navštívili jednu z budov Městského úřadu Uničov, kde si studenti prohloubili své znalosti ohledně místní správy a samosprávy. Následně jsme se přemístili k Muzeu baroka a vstoupili do goticko-renesančního kostela Nanebevzetí Panny Marie, jehož interiér jsme si též prohlédli. Další historickou památkou, která nás očekávala, byly středověké městské hradby s dodnes zachovanou Medelskou bránou. Po návratu zpět na Masarykovo náměstí jsme se zastavili u Mariánského sloupu a kamenných kašen s orlem a s Neptunem a především navštívili uničovskou radnici. S paní průvodkyní z Městského informačního centra Uničov jsme vystoupali na 45 metrů vysokou radniční věž s expozicí archeologických nálezů Pravěk Uničovska. Z ochozu věže jsme viděli nejen již zmíněné barokní památkové objekty na náměstí pod námi, ale jako na dlani jsme měli také střechy okolních domů, ulice, silnice a městské plochy. Tím exkurze skončila a my jsme se s dobrými pocity vydařeného dopoledne vrátili zpět do našeho gymnázia.

Mgr. Luděk Ducháč

Budoucí maturanti se chystají na Národní srovnávací zkoušky

jak vs

Cesta na řadu vysokých škol vede přes Národní srovnávací zkoušky organizované společností SCIO. Pro studenty maturitního ročníku si společnost připravila 15. října 2021 pětačtyřicetiminutovou přednášku, během níž lektorka Hana Schořová předala budoucím maturantům (a vysokoškolákům) mnoho užitečných informací nejen o samotných zkouškách, ale také o možnostech pomaturitního studia a o aktuální situaci na trhu práce.

Mgr. Petra Hornišerová

Zavolejte nám:

(+420) 585 081 111

Napište nám:

gym.unicov@gymun.cz

Navštivte nás:

Gymnazijní 257, Uničov

Datová schránka:

vsvdwir

kontaktedookitfacebooktwitteryoutubestravovani